ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยเสี่ยงขาดแคลนน้ำ กรมชลประทานแนะงดทำนาฤดูแล้ง

กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักในลุ่มเจ้าพระยา คือ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ว่ามีปริมาณน้ำรวม 10,205 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 41% ของความจุอ่าง โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นน้ำที่ใช้การได้ 3,509 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งกรมชลประทานจะเร่งเก็บกักน้ำในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ El Nino ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น โดยคาดว่าน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในช่วงฤดูแล้งปี 2566-2567 ทั้งประเทศ ในวันที่ 1 พ.ย. 2566 จะมีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันราว 22,825 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะใช้ในการวางแผนเพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2566-2567 ทั้งประเทศได้ราว 2.21 ล้านไร่ น้อยกว่าปี 2565 ที่มี 8.22 ล้านไร่ กรมชลประทานจึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วให้งดเพาะปลูกข้าวต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงที่ผลผลิตทางการเกษตรจะเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ และเพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งที่จะถึง (https://mgronline.com, 26 ส.ค. 2566)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview