ข่าวเศรษฐกิจ

ส่งออกทุเรียนเวียดนามไม่หวั่น แม้จีนเพาะปลูกทุเรียนได้แล้ว

VOA News รายงานว่าแม้ปัจจุบันจีนเพาะปลูกทุเรียนในประเทศได้แล้ว แต่ยังคงนำเข้าทุเรียนสดจากเวียดนามและประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณทุเรียนที่ผลิตได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 เวียดนามส่งออกทุเรียนไปจีน 503.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และราคาขึ้นไปสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่กิโลกรัมละ 8.4 ดอลลาร์สหรัฐ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรเวียดนามหันมาปลูกทุเรียนแทนการปลูกพืชชนิดเดิม กระทั่งกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามเตือนว่า การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมากอาจนำไปสู่ภาวะทุเรียนล้นตลาด โดยคาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตทุเรียนในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านตัน  ทั้งนี้ ผู้ส่งออกเวียดนามบางส่วนเริ่มหาตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อลดการพึ่งพาตลาดจีน เช่น ญี่ปุ่น ซึ่งราคามีเสถียรภาพมากกว่า และสหราชอาณาจักร ซึ่งผู้บริโภคสนใจและหันมาทดลองรับประทานทุเรียนมากขึ้น (www.acfs.go.th, 12 ก.ย. 2566)

Related
more icon
 • หวั่นสงครามราคาทุเรียนหลังล้งเพิ่ม

  สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยเปิดเผยว่า ในปี 2567 ภาคตะวันออกมีล้งเพิ่มขึ้น 300-400 ล้ง ส่งผลให้มีล้งรวม 1,200 ล้ง ซึ่งเกือบทั้งหมดตั้งอยู่ใน จ.จันทบุรี ทำให้มีการแข่งขันสูงและเกิดสงครามราคา โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูที่ปริมาณท...

  calendar icon12.03.2024
 • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ปี 2567 ต่างชาติเที่ยวไทยมากขึ้น

  ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับเพิ่มประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2567 เป็น 36 ล้านคน จากประมาณการเดิมในเดือน ธ.ค. 2566 ที่ 30.6 ล้านคน โดยมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 1.นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายประเทศเข้าไท...

  calendar icon11.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview