ข่าวเศรษฐกิจ

ส่งออกทุเรียนเวียดนามไม่หวั่น แม้จีนเพาะปลูกทุเรียนได้แล้ว

VOA News รายงานว่าแม้ปัจจุบันจีนเพาะปลูกทุเรียนในประเทศได้แล้ว แต่ยังคงนำเข้าทุเรียนสดจากเวียดนามและประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณทุเรียนที่ผลิตได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 เวียดนามส่งออกทุเรียนไปจีน 503.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และราคาขึ้นไปสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่กิโลกรัมละ 8.4 ดอลลาร์สหรัฐ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรเวียดนามหันมาปลูกทุเรียนแทนการปลูกพืชชนิดเดิม กระทั่งกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามเตือนว่า การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมากอาจนำไปสู่ภาวะทุเรียนล้นตลาด โดยคาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตทุเรียนในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านตัน  ทั้งนี้ ผู้ส่งออกเวียดนามบางส่วนเริ่มหาตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อลดการพึ่งพาตลาดจีน เช่น ญี่ปุ่น ซึ่งราคามีเสถียรภาพมากกว่า และสหราชอาณาจักร ซึ่งผู้บริโภคสนใจและหันมาทดลองรับประทานทุเรียนมากขึ้น (www.acfs.go.th, 12 ก.ย. 2566)

Related
more icon
 • สรท.หวั่นสงครามการค้าปะทุหลังจีนฟ้อง WTO

  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่จีนยื่นฟ้อง WTO ว่านโยบายอุดหนุน EV ของสหรัฐฯ (IRA) เป็นการเลือกปฏิบัติและตั้งใจกีดกันอุตสาหกรรมและ EV ของจีน จนอาจลามเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนรอ...

  calendar icon28.03.2024
 • จีนออกกฎห้ามใช้ชิปของ Intel-AMD ในระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

  รัฐบาลจีนได้กำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อทยอยนำไมโครโปรเซสเซอร์ของค่าย Intel และ AMD ของสหรัฐฯ ออกจากคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของรัฐ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่จีนผล...

  calendar icon25.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview