ข่าวเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. เปิดข้อกังวลต่อ FTA ไทย-EU

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยประเด็นข้อกังวลต่อการเข้าร่วมทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป หรือ FTA ไทย-EU อาทิ 

1) สินค้า Remanufacturing (การนำสินค้าเดิมมาทำให้เหมือนของใหม่) ที่ยังไม่มีการกำหนดนิยามและขอบเขตที่ชัดเจน เช่นกรณีที่สหรัฐฯ จะใช้คำนี้เฉพาะกับรถยนต์นั่ง แต่จะไม่ใช้กับรถกระบะ ฝ่ายไทยจึงควรสอบถามให้ชัดเจนเพื่อกำหนดท่าที

2) มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม อุปสรรคต่อเทคนิคทางการค้า (Technical Barriers to Trade : TBT) มาตรการแรงงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันสินค้าภายในของ EU ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากที่เป็นข้อกีดกันไทย รวมถึงประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาซึ่ง ส.อ.ท. เสนอไม่ให้ขยายระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรยา (Patent Term Extention) เนื่องจากการขยายสิทธิบัตรยาต้นแบบออกไปจะกระทบต่อบริษัทยาที่นำยาต้นแบบไปใช้

3) ด้านนโยบายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งไทยมีกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่มีการพิจารณาแตกต่างจาก EU เช่น การควบรวมบริษัทแล้วมีส่วนแบ่งในตลาดถึง 70% ที่ไทยทำได้แต่ EU ทำไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด รวมถึงการเปิดตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งจะทำให้มีบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันมากขึ้น อาจกระทบต่อ SMEs ไทย (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 28 ก.ย. 2566)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview