ข่าวเศรษฐกิจ

ปตท. รุกธุรกิจก๊าซฯ ตั้งเป้าจำหน่าย 9 ล้านตันในปี 2573

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ปตท. มีความพร้อมในการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อรองรับปริมาณการใช้ก๊าซฯ ของไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ปตท. ตั้งเป้าจำหน่ายก๊าซฯ ทั้งในและต่างประเทศรวมปีละ 9 ล้านตัน ภายในปี 2573 จากแผนพัฒนาธุรกิจก๊าซใหม่ซึ่งต้องทำการตลาดมากขึ้นผ่านรูปแบบการซื้อมาขายไป (Trading) และการขยายตลาดภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ มีตัวเลือกคู่ค้าที่จะจำหน่ายก๊าซให้ในราคาที่ดีที่สุดได้ ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในแผนธุรกิจก๊าซของกลุ่ม ปตท.

ทั้งนี้ ปัจจุบันภาพรวมการจำหน่ายก๊าซฯ เริ่มดีขึ้น อีกทั้งราคาก๊าซฯ เริ่มกลับมาอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่จะทำธุรกิจแล้ว หลังจากสถานการณ์สงครามเริ่มคลี่คลาย ซึ่งก่อนหน้านี้ ปตท. ก็ได้พัฒนารูปแบบการส่งออกก๊าซฯ หลายแบบ ทั้งการแบ่งลงเรือลำเล็ก รวมถึง ISO Tank ซึ่งเป็นถังความดัน ส่งไปจำหน่ายที่ญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทฯ มองว่าแผนพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จะเป็นแผนงานสำคัญที่เข้ามาสนับสนุนธุรกิจนี้ และตอบสนองนโยบายการเปิดเสรีการนำเข้าก๊าซฯ ของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่าการนำเข้า LNG ในช่วง 1-2 ปีนี้ อาจยังไม่สูงนัก เพราะการจัดหาแหล่งก๊าซฯ ที่มีสัญญาระยะยาวต้องอาศัยความเชื่อใจของคู่ค้า ประกอบกับยังมีปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจทำให้ราคาก๊าซฯ ผันผวน (www.thansettakij.com, 11 ต.ค. 2566)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview