ข่าวเศรษฐกิจ

เวสท์เทค-พันธมิตรลงนามซื้อขายไฟฟ้าจากขยะกับ กฟภ. กว่า 3,000 ล้านบาท

บริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 1 จำกัด และบริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของเวสท์เทค กับบริษัท ซันเทค อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 16 เมกะวัตต์ (MW) มูลค่าโครงการรวมราว 3,500-3600 ล้านบาท โดยแต่ละโครงการมีความสามารถในการกำจัดขยะได้วันละ 200-250 ตัน และมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2569 ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวใช้เครื่องจักรในการคัดแยกวัสดุมีค่า เช่น เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม หรือพลาสติกชิ้นใหญ่ ไปส่งต่อเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น เหล็กจะถูกขายให้แก่โรงงานหลอมเหล็ก เพื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์เหล็กในรูปแบบต่างๆ ส่วนวัสดุอื่นจะถูกแปรรูปให้เป็นเชื้อเพลิงแข็งเพื่อป้อนให้แก่โรงไฟฟ้าขยะต่อไป (www.prachachat.net, 17 ต.ค. 2566)

Related
more icon
 • กกพ. เคาะค่าไฟฟ้าเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 คงเดิม เฉลี่ย 4.18 บาท

  ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบค่า Ft เรียกเก็บงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 คงเดิมที่หน่วยละ 39.72 สตางค์ เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานหน่วยละ 3.7833 บาท ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)...

  calendar icon28.03.2024
 • กกพ.จ่อตรึงค่าไฟฟ้า 4.18 บาท ถึงเดือน ส.ค. 2567

  ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติรับทราบภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจริงประจำรอบเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 และเห็นชอบผลการคำนวณประมาณค่า Ft สำหรับงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 พร้อมให้สำนักงาน กกพ. นำค่า Ft ประมาณการและแน...

  calendar icon11.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview