ข่าวเศรษฐกิจ

ธุรกิจติดตั้งแผงโซลาร์โตไม่หยุด หลังราคาแผงโซลาร์ปรับลดลง

สมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์เปิดเผยว่า การติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัย (Solar Rooftop) และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเติบโตราว 10-15% ในปี 2566 เนื่องจากราคาค่าไฟฟ้าของไทยที่ยังมีอัตราสูง เฉลี่ยหน่วยละ 3.99 บาท ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตและรับซื้อ อีกทั้งราคาแผงโซลาร์ได้ทยอยลดลงตั้งแต่ช่วงกลางปี 2566 และมีแนวโน้มทรงตัวต่ำจนถึงต้นปี 2567 โดยปัจจุบันแผงโซลาร์มีราคาเฉลี่ย 15-16 เซนต์/วัตต์ จากช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 22-25 เซนต์/วัตต์ เนื่องจากกำลังการผลิตแผงโซลาร์ โดยเฉพาะจากจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ค่อนข้างล้นตลาด หลังจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวและมีโครงการขนาดใหญ่ลดลง นอกจากนี้ มาตรการการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM) ของ EU ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 และในอนาคตอาจมีประเทศอื่นที่ใช้มาตรการลักษณะเดียวกัน ทำให้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งรวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ ยังมีทิศทางเติบโต

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการติดตั้งแผงโซลาร์โดยรวมที่ลดลงส่งผลให้ผู้รับเหมาติดตั้งมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น เช่น ลดค่าติดตั้ง มีของแถม และลดค่าไฟฟ้าให้ในกรณีที่เป็นการติดตั้งแบบ Private PPA (ผู้รับเหมาลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เและบริหารจัดการให้ทั้งหมด แล้วหักลบกับค่าไฟฟ้าที่เสนอให้เจ้าของหลังคาที่อยู่อาศัย) ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับเหมาติดตั้งที่เป็นรายใหญ่ที่มุ่งรับงานที่มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งสูงราว 30 บริษัท และรายกลางและเล็กที่เน้นติดตั้งแผงโซลาร์บนบ้านที่อยู่อาศัย และหลังคาโรงงานขนาดไม่ใหญ่นักราว 200 บริษัท (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 23 ต.ค. 2566)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview