ข่าวเศรษฐกิจ

นายกฯ สั่งเร่งเปิดเหมืองโพแทช

นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดเรื่องโครงการเหมืองแร่โพแทชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากโครงการฯ ล่าช้า โดยให้ศึกษาว่าหากรายเดิมที่ได้รับสัมปทานไปแล้วไม่สามารถนำแร่โพแทชขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ จะมีวิธีการใดเพื่อให้ผู้เล่นใหม่ที่มีความพร้อมเข้ามาเป็นผู้พัฒนาแหล่งแร่โพแทชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้หรือไม่ ทั้งนี้ แร่โพแทชเป็นหนึ่งใน 3 แร่สำคัญที่ใช้เป็นแม่ปุ๋ย 

ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า ไทยมีสำรองแร่โพแทชถึง 4 แสนล้านตัน สูงสุดเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากแคนาดา เบลารุส และเยอรมนี ตามลำดับ โดยพื้นที่ประเทศไทยสามารถพบแหล่งแร่โพแทชขนาดใหญ่ได้ 2 แหล่ง คือ แอ่งสกลนคร (สกลนคร หนองคาย อุดรธานี และนครพนม) และแอ่งโคราช (ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  นครราชสีมา และชัยภูมิ) ที่ผ่านมามีผู้ยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่โพแทช ซึ่งได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้ว เช่น บริษัท เหมืองแร่โพแทช อาเซียน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยคาลิ จำกัด แต่ยังติดปัญหาไม่สามารถระดมทุนเพื่อประกอบกิจการได้ตามแผน ขณะที่บริษัท เอเชียแปซิฟิค โพแทช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ และนับเป็นโครงการที่มีกำลังการผลิตสูงสุดในจำนวนคำขอทั้งหมด แต่ถูกร้องเรียนคัดค้านการขอประทานบัตรในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการทรุดตัวของผิวดินจากการทำเหมือง ปัญหาดินเค็มน้ำเค็มฝุ่นเกลือและกองเกลือบนผิวดิน (www.bangkokbiznews.com, 8 พ.ย. 2566) 

Related
more icon
 • ครม. รับทราบแผนดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค

  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค (ASEAN Halal Hub) ภายในปี 2571 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ก...

  calendar icon28.02.2024
 • BBGI ตั้งเป้ารายได้ปี 2567 เติบโตกว่า 30%

  บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า ในปี 2566 มีปัจจัยกดดันจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาด นโยบายยกเลิกการสนับสนุนแก๊สโซฮอล์ E85 ส่งผลให้ความต้องการใช้เอทานอลปรับลดลง และภัยแล้งกระทบผลผลิตทางการเกษตร...

  calendar icon21.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview