ข่าวเศรษฐกิจ

สถาบันอาหารคาดส่งออกอาหารปี 2567 ขยายตัว 6.5%

สถาบันอาหารเปิดเผยว่า การส่งออกอาหารไทยในช่วง 9 เดือนแรกปี 2566 มีมูลค่า 1.16 ล้านล้านบาท ขยายตัว 4.6% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งมีผลให้ผลผลิตสินค้าเกษตรในหลายภูมิภาคของโลกลดลง จึงมีความต้องการนำเข้าสินค้าอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองอาหารในประเทศ พร้อมคาดว่าการส่งออกสินค้าอาหารทั้งปี 2566 จะมีมูลค่า 1.55 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% และในปี 2567 จะมีมูลค่า 1.65 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง เงินเฟ้อเริ่มคลายตัว และเงินบาทผันผวนน้อยลงและอยู่ในระดับที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมอาหาร โดยคาดว่าในปี 2567 เงินบาทจะมีค่าเฉลี่ย 35.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 ไทยมีส่วนแบ่งตลาดอาหารโลกเพิ่มขึ้นเป็น 2.47% จาก 2.25% ในปี 2565 และขยับขึ้นเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารอันดับ 12 ของโลก จากอันดับ 15 ในปี 2565 เช่นเดียวกับจีนและเวียดนามที่มีส่วนแบ่งตลาดเพ่ิ่มขึ้น ขณะที่อินเดีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีส่วนแบ่งตลาดลดลงเนื่องจากใช้มาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าเกษตรหลายรายการ (กรุงเทพธุรกิจ, 24 พ.ย. 2566) 

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview