ข่าวเศรษฐกิจ

สนค. ชี้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังลดจากปริมาณแต่ราคายังสูงขึ้น 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมูลค่า 2,907.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 15.3% (YoY) เนื่องจากปริมาณส่งออกลดลง แต่ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้และราคาส่งออกยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศและราคาส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันสะท้อนถึงความต้องการที่ขยายตัวในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อาหารสัตว์ และเอทานอล ทั้งนี้ แม้มูลค่าส่งออกจะลดลงแต่ไทยยังมีส่วนแบ่งในตลาดโลกเป็นอันดับ 1 คิดเป็นสัดส่วน 36.7% นอกจากนี้ ในปีการผลิต 2566/67 ผลผลิตมันสำปะหลังเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน ต.. 2566 และจะมีผลผลิตต่อเนื่องไปจนถึงเดือน ก.. 2567 คาดว่าจะมีพื้นที่เก็บเกี่ยว 9.05 ล้านไร่ ลดลง 3.2% (YoY) มีผลผลิตรวม 27.94 ล้านตัน ลดลง 9.1% (YoY) และจะมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3,088 กิโลกรัม/ไร่ ลดลง 6.1% (YoY) ทั้งนี้ คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน ม..–มี.. 2567 

สำหรับปัจจัยที่อาจกระทบต่อทั้งห่วงโซ่อุปทานและความต้องการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง อาทิ โรคศัตรูพืช ปรากฏการณ์ El Nino ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่องในจีน อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง ส่วนปัจจัยสนับสนุน อาทิ ความกังวลด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศน่าจะเกื้อหนุนให้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง (thansettakij.com, 8 พ.ย. 2566) 

Related
more icon
 • จีนออกกฎห้ามใช้ชิปของ Intel-AMD ในระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

  รัฐบาลจีนได้กำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อทยอยนำไมโครโปรเซสเซอร์ของค่าย Intel และ AMD ของสหรัฐฯ ออกจากคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของรัฐ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่จีนผล...

  calendar icon25.03.2024
 • ส.อ.ท. เสนอแนวทางพัฒนาเอทานอล

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลไปยังภาครัฐดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนและเพิ่มวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร 2)...

  calendar icon14.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview