ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้ผลิตเอทานอลแนะรัฐเร่งสรุปความชัดเจนถึงแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ

สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยเปิดเผยว่า การยกเลิกชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพภายใต้ พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 จะครบกำหนดการขอขยายเวลาครั้งแรกในวันที่ 24 ก.ย. 2567 ซึ่งตามระเบียบสามารถขยายเวลาต่ออีก 1 ครั้ง แต่ละครั้งไม่เกิน 2 ปี หรือไปสิ้นสุดในวันที่ 24 ก.ย. 2569 สมาคมฯ จึงเห็นว่าภาครัฐควรเร่งพิจารณาความชัดเจนของแผนบริหารจัดการน้ำมัน (Oil Plan) ฉบับใหม่ ที่ต้องสอดรับกันโดยเร็วเพื่อให้ทุกฝ่ายเตรียมตัว เพราะแม้ที่ผ่านมาภาครัฐจะระบุว่ามีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เอทานอล แต่ในทางปฏิบัติปัจจุบันภาครัฐไม่ได้มีการส่งเสริม สังเกตจากราคาแก๊สโซฮอล์ E85 ในช่วงเดือน ม.ค. 2565 ที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังอุดหนุนราวลิตรละ 7 บาท เพื่อทำให้ราคาต่ำและจูงใจให้ใช้เอทานอล แต่ปัจจุบันภาครัฐเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันลิตรละ 0.16 บาท ทำให้ราคา E85 ไม่จูงใจให้ใช้ เพราะราคาต่ำกว่า E20 เพียงลิตรละ 0.15 บาท จากเดิมที่เคยต่ำกว่าถึงลิตรละ 6.50 บาท ซึ่งสะท้อนว่านโยบายภาครัฐเปิดทางให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ยกเลิกจำหน่าย E85 ในที่สุด 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผู้ผลิตได้เสนอให้ภาครัฐพิจารณายกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 แล้วหันไปกำหนดให้ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานกลุ่มเบนซินและเปิดให้ E85 เป็นน้ำมันทางเลือก แต่ในทางปฏิบัติภาครัฐไม่ได้ส่งเสริม E85 ส่วน E20 เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ลิตรละ 0.81 บาท จึงเห็นว่าภาครัฐควรประกาศให้ชัดเจนว่าจะไม่ส่งเสริมอีกต่อไป เพื่อให้ผู้ประกอบการวางแผนธุรกิจในระยะกลางและยาวได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 27 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวมวันละ 6.57 ล้านลิตร แต่ปัจจุบันมีการใช้เฉลี่ยเพียงวันละ 3.3 ล้านลิตรเท่านั้น (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 6 ธ.ค. 2566) 

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview