ข่าวเศรษฐกิจ

รัฐบาลเร่งผลักดัน EEC เฟส 2 ดึงลงทุน 5 แสนล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) มีมติเห็นชอบร่างแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 ที่เป็นกรอบดำเนินงานหลักของ EEC เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการและการดำเนินงาน รวมถึงขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยจะนำร่างแผนดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน ธ.ค. 2566 ถือเป็นการต่อยอดการพัฒนา EEC จากระยะที่ 1 (2560 –2565) ที่มีมูลค่าอนุมัติการลงทุนไปแล้วราว 2 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ ร่างฯ ดังกล่าวเป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงในพื้นที่ EEC ระยะที่ 2 ให้ได้ โดยมีเป้าหมายไว้ราว 5 แสนล้านบาทในระยะเวลา 5 ปี หรือเฉลี่ยปีละ 1 แสนล้านบาท  

ส่วนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนา EEC ระหว่างปี 2566 -2570 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปแล้ว มีโครงการตามแผนฯ รวม 77 โครงการ วงเงินรวม 337,797.07 ล้านบาท แบ่งเป็นภาครัฐลงทุน จากงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ และงบรัฐวิสาหกิจ 61 โครงการ วงเงินรวม 178,578.07 ล้านบาท (52.87%) ภาคเอกชนลงทุน และการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (PPP) 16 โครงการ วงเงินรวม 159,219 ล้านบาท (47.13%) โดยจะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 295,710.49 ล้านบาท (87.5%) ระบบสาธารณูปโภค 38,382.58 ล้านบาท (11.4%) และมาตรการส่งเสริม 3,704 ล้านบาท (1.1%) (www.thansettakij.com, 6 ธ.ค. 2566) 

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview