ข่าวเศรษฐกิจ

PSH รุกธุรกิจสุขภาพเพื่อผู้สูงวัย

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH เปิดเผยว่า บริษัท อินโน สเปราท์ เวนเจอร์ส จำกัด (ISV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เค.พี.เอ็น. ซีเนียร์ ฮอสปิตัล จำกัด (KPNH) เพื่อลงทุนในธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงวัย โดยตั้งเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายของผู้สูงวัย หรือ Senior Destination ทั้งนี้ KPNH เป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ทั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูภายใต้แบรนด์ Chersery Home ซึ่งมีจุดแข็งในการดูแลผู้ปวยติดเตียงให้ฟื้นฟูได้เร็ว รวมถึงการดูแลผู้มีปัญหาหลังผ่าตัดซับซ้อน การให้บริการดูแลผู้สูงวัยที่บ้าน และการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงวัย จึงคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของ PSH รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมระหว่างกัน (www.thansettakij.com และ https://mgronline.com, 18 ธ.ค. 2566) 

Related
more icon
 • PRM ซื้อเรือเพิ่มรับความต้องการพุ่ง

  บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM เปิดเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2567 ว่าบริษัทฯ ยังคงมุ่งขยายธุรกิจทั้งในกลุ่มเรือปิโตรเคมี เพื่อรองรับการขยายกำลังผลิตของโรงกลั่นในภูมิภาค และธุรกิจออฟชอร์ซัพพอร์ตที่มีการประเม...

  calendar icon29.02.2024
 • ครม. รับทราบแผนดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค

  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค (ASEAN Halal Hub) ภายในปี 2571 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ก...

  calendar icon28.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview