ข่าวเศรษฐกิจ

ครม.เห็นชอบต่อเวลาลด/ยกเว้นภาษีนำเข้า EV-ต่อเวลาเก็บภาษีรถประหยัดพลังงาน 14% 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ 1) ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน (ฉบับที่ ..) โดยขยายเวลาลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรสำหรับ EV แบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปเฉพาะที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน 2 ล้านบาทที่นำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 .. 2567-31 .. 2568 ลงไม่เกิน 40% ทั้งนี้ ผู้นำเข้า EV ดังกล่าวต้องแสดงหนังสือการได้รับสิทธิจากกรมสรรพสามิต กรณีที่ผู้นำเข้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข และกรมสรรพสามิตได้แจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนการได้รับสิทธิสำหรับของนั้นกับกรมศุลกากรแล้ว ให้ถือว่าของนั้นไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวตั้งแต่วันนำของเข้า และ 2) ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … (สินค้ารถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน แบบประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1) โดยขยายเวลาการบังคับใช้อัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์หรือรถยนต์โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่งในอัตรา 14% ออกไปอีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2567-31 .. 2568 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2567 ทั้งนี้ การเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่ ครม.มีมติอนุมัติมาตรการสนับสนุนการใช้ EV ระยะที่ 2 หรือ EV 3.5 ในปี 2567-2570 ในการประชุมครั้งก่อนหน้า (prachachat.net, 26 .. 2566) 

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview