ข่าวเศรษฐกิจ

สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตรเผยอาหารสัตว์หนุนส่งออกมันสำปะหลังปี 2567

บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัด คาดว่าทั้งปี 2566 บริษัทฯ จะส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ดรวม 1.1-1.2 ล้านตันหรือคิดเป็นสัดส่วนราว 20% ของการส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ดของไทย ส่วนในปี 2567 บริษัทฯ วางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนส่งออกเป็น 25% โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญาจำหน่ายมันเส้นให้ COFCO Group รัฐวิสาหกิจผู้ผลิตอาหารและผู้ค้าธัญพืชรายใหญ่ที่สุดของจีน 5 แสนตันในปี 2567 ซึ่งจะเริ่มทยอยส่งมอบเดือนละ 4-5 หมื่นตัน เริ่มตั้งแต่เดือน ม.. 2567  

นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าความต้องการมันเส้นและมันอัดเม็ดในปี 2567 ยังมีอีกมาก ทั้งการนำไปผลิตอาหารสัตว์ แป้งมันสำปะหลัง สารให้ความหวาน และเอทานอล โดยเฉพาะอาหารสัตว์ในจีน ซึ่งหากผู้ผลิตอาหารสุกรและอาหารไก่หันมาใช้มันสำปะหลังผสมในสูตรเพียง 10% ของความต้องการใช้ที่มีอยู่ 100 ล้านตัน ก็จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นถึง 10 ล้านตัน แต่ไทยมีข้อจำกัดจากผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศไม่เพียงพอ ทำให้ต้องแย่งกันรับซื้อวัตถุดิบ เมื่อประกอบกับความกังวลว่าปรากฏการณ์ El Nino และโรคใบด่างจะส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังลดลง ทำให้ราคารับซื้อมันสำปะหลังสูงขึ้นเกิน กก.ละ 4.20 บาท จากปกติ กก.ละ 3.50 บาท ทั้งนี้ ราคามันสำปะหลังที่สูงขึ้นดังกล่าว ทำให้ราคามันเส้นที่ส่งออกไปจีนสูงถึงราว กก.ละ 9 บาทเท่ากับราคาข้าวโพด ซึ่งนับว่าสูงกว่าปกติที่ราคามันสำปะหลังในจีนจะอยู่ที่ราว 80% ของราคาข้าวโพด (prachachat.net, 9 .. 2566) 

Related
more icon
 • ผลไม้ภาคใต้ 4 ชนิดปี 2567 ลดลง 12% จากภัยแล้ง

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยสถานการณ์ไม้ผลภาคใต้ปี 2567 จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 14 จังหวัด(ข้อมูล ณ 21 มิ.ย. 2567) ว่ามีเนื้อที่ยืนต้น 1,213,847 ไร่ เพิ่มขึ้น 6....

  calendar icon19.07.2024
 • โรงแป้งมันฯ หลายแห่งประกาศขายกิจการ

  สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ซึ่งเป็นผู้ใช้หัวมันสดมากที่สุดในประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดส่งออกแป้งมันฯ รับซื้อไม่จำกัด แต่ผู้ส่งออกของไทยไม่กล้าขาย เพราะเกรงว่าเมื่อรับคำสั่งซื้อแล้วจะไม่มีสินค้าส่งมอบ หลังจากปริมาณผลผลิตหั...

  calendar icon08.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview