ข่าวเศรษฐกิจ

กกพ.ยกอุทธรณ์คำร้อง ปตท. สั่งจ่ายค่า Shortfall 4,300 ล้านบาทอุ้มค่าไฟฟ้า

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้พิจารณายกอุทธรณ์กรณีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่เห็นพ้องกับคำสั่ง กกพ.ที่ 44/2566 เรื่องการส่งผ่านราคาก๊าซธรรมชาติอ่าวไทย กรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบก๊าซฯ ได้ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายก๊าซฯ (Shortfall) ซึ่งผลจากการยกอุทธรณ์ดังกล่าวทำให้ ปตท. ต้องจ่ายค่าปรับ Shortfall 4,300 ล้านบาท เพื่อมาลดราคาก๊าซฯ ทำให้ค่าไฟฟ้างวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2567 ลดลงเหลือหน่วยละไม่เกิน 4.20 บาท ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2566 

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเกิดจากเมื่อเดือน พ.ค. 2565 กกพ. ได้ส่งหนังสือคำสั่งถึง ปตท. เพื่อขอให้คืนเงิน Shortfall ภายใต้สัญญา DCQ (Daily Contract Quantity) เป็นจำนวน 4,300 ล้านบาท จากการขาดส่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย (แปลงเอราวัณ) ช่วงปลายปี 2564 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2565 โดยให้เหตุผลว่าผู้ผลิตก๊าซฯ ที่ส่งก๊าซฯ ไม่ครบตามปริมาณในสัญญาต้องคิดราคาก๊าซฯ งวดต่อไปในราคา 75% จากราคาปกติตามจำนวนที่ขาดส่ง เป็นผลให้ ปตท. ซื้อก๊าซฯ ในส่วนดังกล่าวต่ำกว่าปกติ 25% คิดเป็นมูลค่ารวม 4,300 ล้านบาท แต่ ปตท. กลับใช้ราคาเต็มของก๊าซฯ ดังกล่าวมาคำนวณในราคา Pool Gas ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนไปยังต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากประชาชน แต่ ปตท. ไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว (https://mgronline.com, 26 ธ.ค. 2566) 

หมายเหตุ : Pool Gas คือ ก๊าซธรรมชาติที่จำหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผู้ใช้ก๊าซอื่นๆ ประกอบด้วยก๊าซฯ จากอ่าวไทยที่เหลือจากการจ่ายให้โรงแยกก๊าซ ก๊าซฯ จากแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุนของเมียนมา ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และก๊าซจากแหล่งอื่นๆ ในอนาคต  

Related
more icon
 • กกพ.จ่อตรึงค่าไฟฟ้า 4.18 บาท ถึงเดือน ส.ค. 2567

  ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติรับทราบภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจริงประจำรอบเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 และเห็นชอบผลการคำนวณประมาณค่า Ft สำหรับงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 พร้อมให้สำนักงาน กกพ. นำค่า Ft ประมาณการและแน...

  calendar icon11.03.2024
 • ส.อ.ท. ชงรัฐขอค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4-4.10 บาท

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยกับอัตราค่าไฟฟ้างวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเปิดรับฟังความคิดเห็น เพราะยังถือว่าสูงเกินไป แม้ระดับต่ำสุดจะอยู่ในระดับหน่วยละ 4...

  calendar icon11.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview