ข่าวเศรษฐกิจ

กกพ. จ่อประชาพิจารณ์ราคาไฟฟ้าสีเขียว 4.55 บาท เปิดทางพลังงานสะอาดดึงดูดการลงทุน

กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า จากความต้องการใช้พลังงานสีเขียวของภาคธุรกิจ และพันธกิจของรัฐบาลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงมีโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้บริการและการกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวแล้ว และอยู่ระหว่างนำ (ร่าง) ข้อเสนออัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในเดือน ม.ค. 2567 ก่อนจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในเดือน ก.พ. 2567 จึงนับว่าไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีความพร้อมในการจัดหาไฟฟ้าสีเขียว โดยมีทั้งกระบวนการผลิต จัดหา และการรับรองไฟฟ้าสีเขียว เพื่อรองรับความต้องการพลังงานของภาคธุรกิจ รวมถึงบริษัทข้ามชาติที่ต้องการขยายการลงทุนหรือย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย ทั้งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทย ขจัดอุปสรรคด้านการค้า-การลงทุนจากมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM) ของ EU ได้เป็นอย่างดี 

สำหรับหลักเกณฑ์การให้บริการและการกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวระบุว่า ไฟฟ้าสีเขียวคือไฟฟ้าที่ต้องมีใบรับรองการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate : REC) โดยประเทศไทยมีอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff : UGT) 2 ประเภท ได้แก่ 1) แบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้าในสัญญาบริการ (UGT1) ซึ่งจะเป็นโรงไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่แล้ว สำหรับผู้ใช้ไฟประเภท 3, 4 และ 5 ได้แก่ กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง โดยจะคิดค่าบริการอ้างอิงจากค่าไฟฐานเบื้องต้นที่คิดค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) บวกกับอัตราค่าบริการส่วนเพิ่ม (Premium : P) ซึ่งมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 0.0594 บาท และ 2) แบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเจาะจงแหล่งที่มาได้ (UGT2) สำหรับผู้ใช้ไฟประเภท 4 และ 5 ซึ่งเป็นประเภทที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติหลายประเทศ เพราะสามารถเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้าพร้อมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ ซึ่งรูปแบบนี้จะได้รับใบรับรอง REC ทันที ทั้งนี้ อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวเบื้องต้นที่จะนำมาเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะภายในเดือน ม.ค. 2567 อยู่ที่เฉลี่ยหน่วยละ 4.55 บาท โดยจะต้องทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสีเขียวขั้นต่ำ 10 ปี (www.bangkokbiznews.com และ www.prachachat.net, 15 ม.ค. 2567 และกรุงเทพธุรกิจ, 16 ม.ค. 2567) 

Related
more icon
 • ส.อ.ท. ชงรัฐขอค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4-4.10 บาท

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยกับอัตราค่าไฟฟ้างวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเปิดรับฟังความคิดเห็น เพราะยังถือว่าสูงเกินไป แม้ระดับต่ำสุดจะอยู่ในระดับหน่วยละ 4...

  calendar icon11.03.2024
 • US-EU หวั่น EV จีนท่วมตลาด

  รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ กังวลว่าจีนอาจส่งรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ราคาถูกเข้าไปจำหน่ายจนล้นตลาดสหรัฐฯ และมีความกังวลอย่างมากว่าจีนอาจเข้าควบคุมอุตสาหกรรม EV แม้สหรัฐฯ จะมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการผลิตแล้วก็ตาม โดยระบุว่าสหรัฐฯ เคย...

  calendar icon11.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview