ข่าวเศรษฐกิจ

สศอ. แนะไทยเร่งปรับสู่กรีนและสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาข้อมูลความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของไทยเทียบกับ 4 ประเทศหลักในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ระหว่างปี 2560-2564 พบว่าไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันน้อยที่สุด โดยเฉลี่ย 5 ปี ติดลบ 1% ขณะที่มาเลเซียเติบโต 2% เวียดนามเติบโต 4% อินโดนีเซีย 0% และฟิลิปปินส์ ติดลบ 1% ซึ่งแม้ไทยติดลบเท่าฟิลิปปินส์ แต่อุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพสูงกว่าและพัฒนามานานกว่า จึงแสดงให้เห็นว่าศักยภาพการผลิตของไทยกำลังลดลง ทั้งนี้ ปัญหาของไทยคือการผลิตสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของตลาด จึงควรมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่โลกต้องการ โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) และเน้นผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าสินค้าพื้นฐานแปรรูปขั้นต้นที่มีมูลค่าน้อย สำหรับสินค้าที่โลกมีความต้องการและมีมูลค่าเพิ่มสูง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 2.กลุ่มยาและวัคซีน 3.กลุ่มยานพาหนะ และ 4.กล่มสินค้าเกษตร (มติชน, 2 ก.พ. 2567) 

Related
more icon
 • US-EU หวั่น EV จีนท่วมตลาด

  รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ กังวลว่าจีนอาจส่งรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ราคาถูกเข้าไปจำหน่ายจนล้นตลาดสหรัฐฯ และมีความกังวลอย่างมากว่าจีนอาจเข้าควบคุมอุตสาหกรรม EV แม้สหรัฐฯ จะมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการผลิตแล้วก็ตาม โดยระบุว่าสหรัฐฯ เคย...

  calendar icon11.03.2024
 • กกร. คงกรอบ GDP ปี 2567 ขยายตัว 2.8-3.3% คาดส่งออกขยายตัว 2-3%

  ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2567 ที่ 2.8-3.3% ส่วนการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวได้ 2-3% ขณะที่การท่องเที่ยวยังฟื้นตัวได้ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยั...

  calendar icon07.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview