ข่าวเศรษฐกิจ

คาดความต้องการใช้ไฟฟ้าปี 2567 เพิ่ม หนุนผู้ผลิตไฟฟ้า-พลังงานหมุนเวียนเติบโตต่อ

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดว่าในปี 2567 อุตสาหกรรมไฟฟ้าจะขยายตัว 2-5% และพลังงานหมุนเวียนจะขยายตัว 5-10% เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้ายังเติบโตตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คำสั่งซื้อสินค้าจากประเทศคู่ค้าสำคัญ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่เข้ามาในไทยมากขึ้นจากการย้ายฐานการผลิต และแรงหนุนจากอากาศที่มีแนวโน้มร้อนขึ้น นอกจากนี้ แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ฉบับใหม่ที่คาดว่าจะเผยแพร่ในปี 2567 คาดว่าจะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น และมีนโยบายสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบ เช่น ทิศทางค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ปัญหาค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือน ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลกระทบต่อทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามในหลายพื้นที่ที่ยังยืดเยื้ออาจกระทบต่อทั้งราคาพลังงานและการค้าโลก เป็นต้น (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 19 ม.ค. 2567) 

Related
more icon
 • กกพ. เคาะค่าไฟฟ้าเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 คงเดิม เฉลี่ย 4.18 บาท

  ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบค่า Ft เรียกเก็บงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 คงเดิมที่หน่วยละ 39.72 สตางค์ เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานหน่วยละ 3.7833 บาท ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)...

  calendar icon28.03.2024
 • ส.อ.ท. ชงรัฐขอค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4-4.10 บาท

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยกับอัตราค่าไฟฟ้างวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเปิดรับฟังความคิดเห็น เพราะยังถือว่าสูงเกินไป แม้ระดับต่ำสุดจะอยู่ในระดับหน่วยละ 4...

  calendar icon11.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview