ข่าวเศรษฐกิจ

ก.คมนาคมตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกส์เหลือ 9.5% ต่อ GDP ในอีก 5 ป

กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าว่าภายใน 5-6 ปี จะผลักดันการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของไทยให้เทียบเท่ากับสากลหรืออยู่ในระดับ 9.5-9.8% ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยมีปัจจัยสำคัญคือการเร่งลงทุนระบบรางให้มากขึ้น โดยแผนลงทุนในปี 2567-2568 จะยังมีโครงการระบบราง รถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 รวมถึงการผลักดันรถไฟฟ้าให้ถึงเป้าหมาย 554 กิโลเมตร และแม้งบประมาณปี 2567 จะล่าช้า แต่กระทรวงฯ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อม เมื่องบประมาณได้รับจัดสรรแล้วจะเดินหน้าเปิดประมูลงานทันที  

ทั้งนี้ ข้อมูลจากรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปี 2565 (Thailand's Logistics Report 2022) ที่จัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า ในปี 2565 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมูลค่ารวม 2.38 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8% จากปี 2564 หรือคิดเป็นสัดส่วน 13.7% ต่อ GDP ขณะที่คาดการณ์ว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2566 จะมีสัดส่วน 13.3-13.8% ต่อ GDP (กรุงเทพธุรกิจ, 25 ม.ค. 2567) 

Related
more icon
 • เตรียมผลักดันไทยกลับสู่มาตรฐานการบินระดับ Category 1

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานด้านการบินเตรียมความพร้อมผลักดันให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่มาตรฐานการบินขององค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐฯ (Federal Aviation Administration : FAA) เพื่อให้สาย...

  calendar icon04.04.2024
 • กกร. คงกรอบ GDP ปี 2567 ขยายตัว 2.8-3.3% คาดส่งออกขยายตัว 2-3%

  ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2567 ที่ 2.8-3.3% ส่วนการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวได้ 2-3% ขณะที่การท่องเที่ยวยังฟื้นตัวได้ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยั...

  calendar icon07.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview