ข่าวเศรษฐกิจ

Pandora หันไปใช้วัตถุดิบทองคำและเงินรีไซเคิล 100% เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Pandora ตั้งเป้าใช้ทองคำและเงินที่มีใบรับรองการรีไซเคิล 100% ภายในต้นปี 2568 เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปีละ 58,000 ตัน ซึ่งล่าสุด Pandora ยืนยันว่าบรรลุเป้าหมายแล้วในช่วงปลายปี 2566 โดยบรรลุเป้าหมายการใช้ทองคำรีไซเคิล 100% ตั้งแต่ต้นปี 2566 เนื่องจากทองคำคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของวัตถุดิบทั้งหมด ทั้งนี้ แม้ Pandora จะยังมีวัตถุดิบคงคลังที่ไม่ได้รีไซเคิลแต่คาดว่าจะจำหน่ายได้ทั้งหมดในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ทั้งนี้ สินค้าทั้งหมดของ Pandora ในปัจจุบันมีวัตถุดิบเป็นทองคำและเงินที่ได้รับการรับรองการรีไซเคิลตามมาตรฐานของ Responsible Jewellery Council Chain of Custody (RIC-COC) ซึ่งการดำเนินการตามมาตรฐาน RIC-COC ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อซัพพลายเออร์หลายราย ทั้งการรายงานและเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการลงทุนเพิ่มเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ เพื่อแยกโลหะรีไซเคิลออกจากโลหะที่ยังไม่ได้รีไซเคิล  

อนึ่ง รายงานประจำปีของ Pandora ระบุว่าในปี 2565 ห่วงโซ่อุปทานของ Pandora ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 264,224 ตัน ซึ่ง Pandora ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่นอกเหนือจากไฟฟ้า) ที่เกิดจากวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และร้านจำหน่ายสินค้า 42% ภายในปี 2573 (infoquest.co.th, 30 .. 2567, edie.net และ esgtoday.com, 31 .. 2567) 

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview