ข่าวเศรษฐกิจ

ส่งออกข้าวเดือน ม.ค. 2567 ทะลุล้านตัน ผวาปัจจัยเสี่ยงปี 2567 ตั้งเป้าแค่ 7.5 ล้านตัน

กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า จากข้อมูลใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมฯ พบว่าตั้งแต่วันที่ 1-30 ม.ค. 2567 มีปริมาณ 1,122,358 ตัน เพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีปริมาณการขออนุญาตส่งออกข้าว 779,654 ตัน อย่างไรก็ตาม กรมการค้าต่างประเทศคาดการณ์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยว่า การส่งออกข้าวไทยในปี 2567 จะมีปริมาณ 7.5 ล้านตัน (ต่ำกว่าปี 2566) เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวของไทยจะลดลง 5.9% จากปรากฏการณ์ El Nino และการส่งออกข้าวอาจเผชิญกับการแข่งขันและความท้าทายหลายประการ ทั้งผลผลิตข้าวโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การนำเข้าข้าวของประเทศคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย มีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความนิยมบริโภคข้าวลดลง ทำให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้น ขณะที่ไทยมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ทำให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้ส่งออกอย่างจีน เวียดนาม และอินเดีย นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณว่าอินโดนีเซียอาจสั่งซื้อข้าวน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะมีข้าวค้างสต็อกจากปี 2566 ค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับจีน ที่มีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและเริ่มเปลี่ยนจากการเป็นผู้นำเข้าข้าวมาเป็นผู้ผลิตข้าวที่เพียงพอต่อการบริโภค และอาจกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวในอนาคต ขณะที่อินเดียอาจประกาศยกเลิกการระงับการส่งออกข้าว ซึ่งจะทำให้ภาคเอกชนของอินเดียกลับมาส่งออกข้าวได้เสรีตามปกติ (กรุงเทพธุรกิจ, 2 ก.พ. 2567) 

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview