ข่าวเศรษฐกิจ

คาดโรคใบด่างกดผลผลิตมันสำปะหลังปี 2566/67 ลดลง 2 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ลดลงเกือบ 1 ตัน 

สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทยคาดว่าผลผลิตมันสำปะหลังปี 2566/67 จะลดลง 2 ล้านตันจากปี 2565/66 เหลือ 26 ล้านตัน จากปัญหาโรคใบด่างที่ระบาดในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 2.1 แสนไร่ใน 32 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีผลให้ผลผลิตต่อไร่ในพื้นที่ดังกล่าวลดลงเหลือไร่ละ 2 ตันจากไร่ละ 2.8-2.9 ตัน โดยพื้นที่ที่ระบาดหนักที่สุดคือ จ.นครราชสีมา จ.กาญจนบุรี จ.สระแก้ว และ จ.ขอนแก่น ขณะที่ความต้องการใช้มันสำปะหลังของไทยทั้งเพื่อใช้ในประเทศและส่งออกปี 2567 จะมีจำนวน 42 ล้านตัน แต่ผลผลิตน้อยกว่าความต้องการ ทำให้ราคามันสำปะหลังสูงขึ้นเป็น กก.ละ 3-4 บาท และราคาส่งออกของไทยสูงกว่าเวียดนาม โดยไทยส่งออกมันเส้นตันละ 270 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าเวียดนามที่ตันละ 240 ดอลลาร์สหรัฐ และแป้งมันสำปะหลังของไทยตันละ 580 ดอลลาร์สหรัฐ เวียดนามตันละ 480 ดอลลาร์สหรัฐ (ประชาชาติธุรกิจ, 8-11 .. 2567) 

Related
more icon
 • จีนออกกฎห้ามใช้ชิปของ Intel-AMD ในระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

  รัฐบาลจีนได้กำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อทยอยนำไมโครโปรเซสเซอร์ของค่าย Intel และ AMD ของสหรัฐฯ ออกจากคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของรัฐ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่จีนผล...

  calendar icon25.03.2024
 • ส.อ.ท. เสนอแนวทางพัฒนาเอทานอล

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลไปยังภาครัฐดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนและเพิ่มวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร 2)...

  calendar icon14.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview