ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้ซื้อชะลอสั่งซื้อข้าว หลังค่าเงินผันผวนทำราคาเปลี่ยนรายวัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า ค่าเงินบาทที่ผันผวนในปัจจุบันทำให้การส่งออกข้าวในปี 2567 ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน เนื่องจากผู้ส่งออกไม่กล้าเสนอราคาขายเพราะเกรงว่าจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เช่นเดียวกับผู้ซื้อที่อาจต้องซื้อข้าวแพงขึ้นหากค่าเงินเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้การค้าข้าวในขณะนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ซื้อเลือกนำเข้าสินค้าจากแหล่งอื่นแทนไทย สมาคมฯ จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพ ส่วนการทำประกันค่าเงิน หรือ Forward นั้นไม่ใช่คำตอบของการจัดการปัญหาค่าเงินในการทำการค้าข้าว เพราะผู้ส่งออกจะมีต้นทุนเดือนละ 12 สตางค์ในทุกๆ 1 บาทที่ทำประกันค่าเงิน ซึ่งการส่งออกข้าวจะสมบูรณ์ต้องใช้เวลาราว 3 เดือน ทำให้ผู้ส่งออกมีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น และทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยลดลง (กรุงเทพธุรกิจ, 8 ก.พ. 2567) 

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview