ข่าวเศรษฐกิจ

SCGC เข้าถือหุ้น 3% ใน Avantium เนเธอร์แลนด์หวังต่อยอดขวดพลาสติกจากพืช

บริษัท เซนฟาย เวนเจอรส์ จำกัด (SENFI Ventures) บริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท Avantium N.V. (Avantium) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพเนเธอร์แลนด์ (Euronext) โดย SENFI Ventures จะถือหุ้น 3.0% คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 173.02 ล้านบาทหรือราว 4.5 ล้านยูโร ซึ่งจะช่วยให้ SCGC สร้างหรือต่อยอดธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเร่งและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจเคมิคอลส์ที่จะผลิตพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม (SCGC Green Polymer) 1 ล้านตันในปี 2573 เนื่องจาก Avantium เป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตสารตั้งต้นสำหรับขวดพลาสติกจากพืช (Polyethylene Furanoate : PEF) และเทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ผ่านการแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (https://mgronline.com, 12 ก.พ. 2567) 

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview