ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยโวย WTO อินเดียห้ามส่งออกข้าวไม่ชัดเจน-ไร้เวลาสิ้นสุด

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา เปิดเผยว่า ขณะนี้การเจรจาเพื่อเตรียมการประชุมรัฐมนตรีการค้าของ WTO ครั้งที่ 13 (MC13) ระหว่างวันที่ 26-29 ก.พ. 2567 ได้เข้มข้นขึ้น จนสามารถมีร่างปฏิญญารัฐมนตรีอาบูดาบี (Abu Dhabi Ministerial Declaration) ออกมาเป็นกรอบแล้ว พร้อมกับร่างความตกลงอีก 2 เรื่องสำคัญ คือ ความตกลงเรื่องเกษตร และความตกลงเรื่องการอุดหนุนประมงภาคสอง  

สำหรับท่าทีของไทยจะให้ความสำคัญกับการเจรจาภาคเกษตรและอาหาร และการเจรจาเรื่องการอุดหนุนประมงเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานะการแข่งขันของสินค้าเกษตรภายนอกประเทศยังรุนแรงมาก โดยหลายประเทศมีนโยบายอุดหนุนและการสำรองอาหารไว้มากเกินความจำเป็น รวมถึงการออกมาตรการห้ามส่งออกของคู่ค้าสำคัญส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกผันผวน ทำให้ยากต่อการเตรียมการผลิตในปีต่อไป โดยเฉพาะประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรขนาดใหญ่อย่างอินเดีย ที่ประกาศห้ามส่งออกข้าวบางประเภท แต่กลับยอมให้ประเทศคู่ค้ามาขอเจรจายกเว้นเป็นประเทศๆ ไป และไม่แจ้งมาตรการต่อ WTO ซึ่งทำให้ไทยสูญเสียลูกค้าเดิมไปบางส่วน รวมทั้งไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้มาตรการ และมีแนวโน้มที่อินเดียจะใช้วิธีการนี้มากขึ้น ไทยจึงต้องติดตามการเจรจาอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เสียประโยชน์ในการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรอื่น รวมทั้งเพื่อรักษาตลาดส่งออกของไทยผ่านการเจรจาสร้างกฎเกณฑ์พหุภาคีที่เป็นธรรมมากที่สุด (กรุงเทพธุรกิจ, 16 ก.พ. 2567) 

Related
more icon
 • STA เปิดตัวยางมีพิกัดรับมาตรการ EUDR

  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA คาดว่าผลการดำเนินงานในปี 2567 จะพลิกเป็นบวก เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ขาดทุน 434 ล้านบาท เนื่องจากราคายางพารามีแนวโน้มผันผวนน้อย ประกอบกับธุรกิจสามารถบริหารจัดการต้นทุนได...

  calendar icon12.03.2024
 • อุซเบกิสถานเปิดตลาดพลาสติก-ชิ้นส่วนยานยนต์แก่ไทย ปิดการเจรจาแลกเป็นสมาชิก WTO

  เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีการค้า WTO ครั้งที่ 13 (MC13) ได้พบปะและหารืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีอุซเบกิสถานแ...

  calendar icon27.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview