ข่าวเศรษฐกิจ

อุซเบกิสถานเปิดตลาดพลาสติก-ชิ้นส่วนยานยนต์แก่ไทย ปิดการเจรจาแลกเป็นสมาชิก WTO

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีการค้า WTO ครั้งที่ 13 (MC13) ได้พบปะและหารืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีอุซเบกิสถานและหัวหน้าคณะการเจรจาการเข้าเป็นสมาชิก WTO โดยทั้งสองฝ่ายร่วมแสดงความยินดีที่สามารถปิดการเจรจาทวิภาคีภายใต้กระบวนการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของอุซเบกิสถานระหว่างสองประเทศได้แล้ว พร้อมหารือแนวทางเพื่อสนับสนุนให้อุซเบกิสถานเข้าเป็นสมาชิก WTO โดยเร็ว 

ทั้งนี้ อุซเบกิสถานได้ยอมรับข้อเรียกร้องการเปิดตลาดล่าสุดของไทย สำหรับสินค้า 2 กลุ่ม คือ พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย และอุซเบกิสถานถือเป็นตลาดส่งออกที่มีศักยภาพของไทยในเอเชียกลาง โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มยานยนต์และยานพาหนะ แต่ยังมีมูลค่าการค้าระหว่างกันไม่มากนัก ในปี 2566 อุซเบกิสถานเป็นคู่ค้าอันดับที่ 103 ของไทย มีมูลค่าการค้ารวม 106.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.0186% ของการค้าไทยในตลาดโลก เพิ่มขึ้น 92.8% จากปี 2565 และไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าต่อเนื่องตลอด 8 ปีที่ผ่านมา สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปอุซเบกิสสถาน เช่น อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ แผงสวิตช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าสำคัญจากอุซเบกิสถาน เช่น ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (https://mgronline.com, 26 ก.พ. 2567) 

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview