ข่าวเศรษฐกิจ

โรงแป้งมันฯ หลายแห่งประกาศขายกิจการ

สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ซึ่งเป็นผู้ใช้หัวมันสดมากที่สุดในประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดส่งออกแป้งมันฯ รับซื้อไม่จำกัด แต่ผู้ส่งออกของไทยไม่กล้าขาย เพราะเกรงว่าเมื่อรับคำสั่งซื้อแล้วจะไม่มีสินค้าส่งมอบ หลังจากปริมาณผลผลิตหัวมันสดในปี 2567 (ออกสู่ตลาด ต.ค. 2566-ก.ย. 2567) คาดว่าจะลดลง 30% เหลือราว 24 ล้านตัน หรือลดลง 10 ล้านตันจากปีปกติ โดยมีสาเหตุสำคัญจากปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ที่ไม่เพียงทำให้ผลผลิตหัวมันสดลดลง แต่ยังมีผลให้เกษตรกรหลายรายเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น ทั้งนี้ ปัจจุบันมีโรงงานแป้งมัฯ หลายแห่งในภาคตะวันออก เช่น จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ได้ประกาศขายกิจการแล้ว เนื่องจากเกษตรกรเลิกปลูกมันสำปะหลัง และหันไปปลูกทุเรียนหรือลำไยแทนเพราะมีรายได้ดีกว่า อย่างไรก็ตาม จากการที่วัตถุดิบและผลผลิตลดลงส่งผลให้ราคาแป้งมันฯ ขยับขึ้นไปอยู่ที่ กก. ละ 19.10 บาท สูงสุดในรอบ 7 ปี (ฐานเศรษฐกิจ, 7-9 มี.ค. 2567) 

Related
more icon
 • ส.อ.ท. เสนอแนวทางพัฒนาเอทานอล

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลไปยังภาครัฐดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนและเพิ่มวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร 2)...

  calendar icon14.03.2024
 • COCOCO เผยส่งออกน้ำมะพร้าวไปตลาดจีนพุ่ง

  บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO ผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า ในปี 2566 บริษัทฯ ขยายตลาดต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกน้ำมะพร้าวไปจีน ประกอบกับสัด...

  calendar icon23.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview