ข่าวเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. เร่งภาครัฐเปิดเสรีไฟฟ้ารับ RE100 หวั่นไฟฟ้าฟอสซิลไม่ตอบโจทย์กระทบ SMEs

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ไทยมีความจำเป็นจะต้องเร่งเปิดตลาดไฟฟ้าเสรีภายในปี 2567 เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ Enhanced Single Buyer (ESB) คือการที่รัฐเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนไม่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าตรงให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้นั้น ทำให้ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานหมุนเวียน 100% (RE100) มากขึ้น ทั้งธุรกิจของผู้ประกอบการไทยและนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งในที่สุดจะกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ใน Supply Chain ที่ต้องใช้ RE100 ด้วยเช่นกัน  

ทั้งนี้ แม้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะได้ทดสอบกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff : UGT) แต่ก็ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ ขณะที่บริษัทข้ามชาติหลายรายต่างมีเป้าหมายที่จะใช้ RE100 ในการผลิตเพื่อส่งออก โดยเฉพาะในช่วงหลัง ค.ศ. 2035 (ปี 2578) ที่ไม่อาจใช้คาร์บอนเครดิตมาชดเชย แต่บริษัทต้องลดเองและเป็น RE100 แต่ปัญหาของไทยในขณะนี้คือไฟฟ้าจากระบบสายส่งยังคงเป็นไฟฟ้าจากฟอสซิล 70-80% และยังต้องใช้เวลากว่าจะปลดโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และฝ่ายจำหน่ายสามารถเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Code : TPA Code) เพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าแบบเสรีโดยคิดค่าสาย แต่หากแผนพลังงานของไทยยังไม่ชัดเจน กลุ่มทุนต่างชาติก็อาจย้ายคำสั่งซื้อไปยังประเทศอื่นแทน (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 5 มี.ค. 2567) 

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview