ข่าวเศรษฐกิจ

กกพ.จ่อตรึงค่าไฟฟ้า 4.18 บาท ถึงเดือน ส.ค. 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติรับทราบภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจริงประจำรอบเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 และเห็นชอบผลการคำนวณประมาณค่า Ft สำหรับงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 พร้อมให้สำนักงาน กกพ. นำค่า Ft ประมาณการและแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ กฟผ. ไปรับฟังความคิดเห็นในกรณีต่างๆ ดังนี้ 

กรณีที่ 1 จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งหมด 99,689 ล้านบาทในงวดเดียว แบ่งเป็นค่า Ft ขายปลีกประมาณการที่สะท้อนต้นทุนเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 หน่วยละ 19.21 สตางค์ และเงินเรียกเก็บเพื่อชำระภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ. 99,689 ล้านบาท ในงวดเดียวหรือหน่วยละ 146.03 สตางค์ รวมเป็นค่า Ft เรียกเก็บหน่วยละ 165.24 สตางค์ เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานหน่วยละ 3.7833 บาท ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพิ่มขึ้นเป็นหน่วยละ 5.4357 บาท 

กรณีที่ 2 จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างใน 4 งวด แบ่งเป็นค่า Ft ขายปลีกหน่วยละ 19.21 สตางค์ และเงินเรียกเก็บเพื่อชำระภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ. ภายใน 4 งวด งวดละ 24,922 ล้านบาท หรือหน่วยละ 36.51 สตางค์ ทำให้ค่า Ft เรียกเก็บเป็นหน่วยละ 55.72 สตางค์ และค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยเป็นหน่วยละ 4.3405 บาท 

กรณีที่ 3 ตรึงค่า Ft เท่ากับงวดปัจจุบันตามที่ กฟผ.เสนอ หรือจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างประมาณ 7 งวด แบ่งเป็นค่า Ft ขายปลีกหน่วยละ 19.21 สตางค์ และเงินเรียกเก็บเพื่อชำระภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ. 7 งวด งวดละ 14,000 ล้านบาท หรือหน่วยละ 20.51 สตางค์ ทำให้ค่า Ft เรียกเก็บและค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยคงเดิมที่หน่วยละ 39.72 สตางค์ และ 4.1805 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด 

สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้างวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 ลดลง มาจากต้นทุนราคา LNG ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาประมาณการ Pool Gas ลดลงจาก 333 ล้านบาทต่อล้านบีทียู เป็น 300 ล้านบาทต่อล้านบีทียู ทั้งนี้ ทั้ง 3 กรณีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมเงินภาระคงค้างค่าก๊าซของ ปตท. 12,076 ล้านบาท และยังคงค้างที่ กฟผ. อีก 3,800 ล้านบาท รวม 15,876 ล้านบาท (www.bangkokbiznews.com, 8 มี.ค. 2567 และ www.prachachat.net, 10 มี.ค. 2567) 

Related
more icon
 • ส.อ.ท. ชงรัฐขอค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4-4.10 บาท

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยกับอัตราค่าไฟฟ้างวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเปิดรับฟังความคิดเห็น เพราะยังถือว่าสูงเกินไป แม้ระดับต่ำสุดจะอยู่ในระดับหน่วยละ 4...

  calendar icon11.03.2024
 • BANPU ทุ่ม 1.2 หมื่นล้านบาท ลุยพลังงานทดแทน-แบตเตอร

  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า ในปื 2567 บริษัทฯ ได้เตรียมเงินลงทุนไว้ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.45 หมื่นล้านบาท โดยครึ่งหนึ่งจะใช้ในการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงาน เช่น โซลาร์รูฟท็อป...

  calendar icon08.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview