ข่าวเศรษฐกิจ

กยท.-อบก. จับมือหนุนสวนยางขายคาร์บอนเครดิตเพิ่มรายได้

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต" กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (TGO) เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ พร้อมสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางผ่านการซื้อขายคาร์บอนเครดิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา กยท. ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตและยื่นขึ้นทะเบียนโครงการนำร่องกับ อบก. มีชาวสวนยางในพื้นที่ จ.จันทบุรี จ.เลย และ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วม 2,299 ราย โดยมีพื้นที่สวนยางที่เข้าร่วมกว่า 50,000ไร่ และคาดว่าการดำเนินโครงการนำร่องในช่วง 7 ปี จะสะสมปริมาณคาร์บอนเครดิตได้กว่า 1.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) คิดเป็นมูลค่ากว่า 390 ล้านบาท ซึ่งหากเกษตรกรมีสวนยาง 1 ไร่ จะกักเก็บคาร์บอนเครดิตได้ราว 4 ตัน สร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตเฉลี่ยไร่ละ 1,200 บาท ถือเป็นรายได้เสริมที่เกษตรกรจะได้รับนอกเหนือจากการจำหน่ายยางธรรมชาติและไม้ยางพารา  

ทั้งนี้ นอกจากการส่งเสริมให้เกษตรกรนำสวนยางมาซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้ว กยท. ยังได้วางแนวทางในการหาตลาดรองรับจากภาคเอกชนที่มีความต้องการซื้อคาร์บอนเครดิต รวมถึงสร้างความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส..ท.) ในการพัฒนาแพลตฟอร์มกระดานซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต รองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในอนาคต (กรุงเทพธุรกิจ, 18 มี.ค. 2567) 

Related
more icon
 • STA เปิดตัวยางมีพิกัดรับมาตรการ EUDR

  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA คาดว่าผลการดำเนินงานในปี 2567 จะพลิกเป็นบวก เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ขาดทุน 434 ล้านบาท เนื่องจากราคายางพารามีแนวโน้มผันผวนน้อย ประกอบกับธุรกิจสามารถบริหารจัดการต้นทุนได...

  calendar icon12.03.2024
 • ผู้ประกอบการกังวลมาตรการใหม่ของออสเตรเลียกระทบส่งออกรถยนต์ไทย

  ตามที่รัฐบาลกลางออสเตรเลียมีแผนกำหนดใช้มาตรฐานประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับรถยนต์ใหม่ (New Vehicle Efficiency Standard : NVES) ในปี 2568 เพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานยนต์บนท้องถนน ซึ่งหากมีการน...

  calendar icon04.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview