ข่าวเศรษฐกิจ

Roni Tron จับมือ T-ECOSYS ต่อยอดเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า-ไฮโดรเจน ดักจับ CO2 มาผลิตสารมูลค่าเพิ่ม

บริษัท โรนิตรอน จำกัด (Roni Tron) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ที-อีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) จากกลุ่มบริษัท ปตท. เพื่อศึกษาโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันในการนำเทคโนโลยี Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) และ Solid Oxide Electrolyzer Cell (SOEC) มาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไฮโดรเจนสำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในด้าน Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions รวมถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี CCUS ให้สามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไอเสียของ SOFC เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอมโมเนียมไบคาร์บอเนต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดปัญหาความปลอดภัยจากไอเสีย เนื่องจาก SOFC มีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบถึง 28% ทั้งนี้ แอมโมเนียมไบคาร์บอเนตสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเกษตร การผลิตยา รวมถึงเป็นวัตถุดิบในการผลิตเคมีภัณฑ์ต่างๆ (https://mgronline.com, 18 มี.ค. 2566)  

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview