บทความพิเศษจากกรรมการผู้จัดการ

จับกระแสการพัฒนาของกัมพูชา…สู่โอกาสทองธุรกิจไทย

EXIM BANK กำลังจะเปิดสำนักงานผู้แทนในกรุงพนมเปญอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มีนาคม 2562 นับเป็นสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศแห่งที่ 3 ของ EXIM BANK หลังจากที่เปิดแห่งแรกในเมืองย่างกุ้ง เมื่อปี 2560 และแห่งที่สองในนครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อช่วงปลายปี 2561 เพื่อสานต่อภารกิจในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการรุกตลาดหรือขยายธุรกิจไปตลาดใหม่ ทำให้ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เดินทางไปกัมพูชาบ่อยครั้งและพบว่ากัมพูชามีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการไทย โอกาสนี้ผมจึงอยากมาอัพเดทพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่น่าสนใจของกัมพูชาให้
ท่านผู้อ่านทราบ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการนำไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการเจาะตลาดกัมพูชาครับ

เริ่มด้วยกรุงพนมเปญ เห็นได้ชัดครับว่ากรุงพนมเปญมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าไปมาก ซึ่งผมขอฉายภาพ
การพัฒนาของกรุงพนมเปญเป็น 2 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมเมือง สำหรับด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะเห็นว่าปัจจุบันนอกจากการก่อสร้างอาคารสูงจำนวนมากทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม และคอนโดมิเนียม เพื่อรองรับการขยายตัวในภาคธุรกิจแล้ว กัมพูชายังอยู่ระหว่างการพิจารณาแผน Phnom Penh’s 2035 Master Plan ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเมืองใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง ตลอดจนลดปัญหาการจราจรที่คับคั่งและติดขัดลง โดยเน้นการปรับปรุงระบบจราจรและระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีแผนสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในจังหวัดกันดาล
ห่างจากกรุงพนมเปญราว 30 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา เพื่อเกื้อหนุนภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตมาก รวมทั้งยังเป็นการกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่รอบนอกกรุงพนมเปญ จากที่ผมเล่ามาจะเห็นได้ว่าการลงทุนโครงการก่อสร้างต่างๆ ในกรุงพนมเปญยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกมากและเริ่มมีการขยายการลงทุนไปบริเวณรอบนอกกรุงพนมเปญมากขึ้น จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมที่จะเข้าไปขยายการลงทุน โดยเฉพาะในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริการออกแบบและตกแต่งภายใน ตลอดจนเป็นโอกาสขยายตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ และวัสดุก่อสร้าง อีกด้วย

ด้านสังคมเมือง ผมสังเกตว่าชาวกัมพูชาในกรุงพนมเปญส่วนใหญ่มีไลฟ์สไตส์ของการใช้ชีวิตแบบสังคมเมืองที่เด่นชัดขึ้น โดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยทำงานที่นิยมเดินเลือกซื้อสินค้าและติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ของสินค้าในห้างสรรพสินค้า ขณะเดียวกัน ยังใช้เป็นแหล่งนัดพบเพื่อสังสรรค์และทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกัน เช่น ชมภาพยนตร์และรับประทานอาหาร ผมจึงไม่แปลกใจครับที่ทราบข้อมูลว่า AEON ห้างสรรพสินค้าสัญชาติญี่ปุ่นประกาศลงทุน AEON Mall สาขาที่ 3 ในกรุงพนมเปญ และมีแผนเปิด AEON MaxValu Express แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อเพิ่มอีกหลายสิบสาขา เพื่อรองรับไลฟ์สไตส์กลุ่มผู้บริโภคกัมพูชายุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในการจับจ่ายซื้อสินค้า รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและพำนักอยู่ในกัมพูชา (Expat) ที่มีจำนวนหลายล้านคนในกัมพูชา ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์ของไทยก็ไม่พลาดโอกาสเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว
 โดยหลังจากที่ได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ใน  AEON Mall สองสาขาแรกในกรุงพนมเปญ ก็เตรียมเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งใน AEON Mall สาขาที่ 3 ด้วยเช่นกัน ซึ่งผมเห็นว่าเป็นการรุกขยายธุรกิจเพื่อคว้าโอกาสได้ถูกจังหวะเวลา เพราะกัมพูชายังมีโอกาสอีกมากในธุรกิจที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตส์ของชาวกัมพูชารุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจสปา รวมถึงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆ

นอกจากกรุงพนมเปญแล้ว จังหวัดเสียมราฐ ยังเป็นอีกหนึ่งเมืองหลักที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอันดับ 1 ของกัมพูชา มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างนครวัด ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และนครธม ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่สมัยอาณาจักรขอม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบริเวณโตนเลสาบ จังหวัดเสียมราฐจึงเป็นหัวใจของเส้นทางท่องเที่ยวในกัมพูชาที่มีส่วนสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาเยือนกัมพูชาราว 6 ล้านคนในปีที่ผ่านมา ขณะที่กัมพูชามีแผนก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่อีกหนึ่งแห่งในจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น 12 ล้านคนภายในปี 2568 โดยจังหวัดเสียมราฐมีพัฒนาการที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย นั่นคือการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเสียมราฐกับเมืองรองอื่นๆ เช่น จังหวัดพระสีหนุ เกาะกง แกบ และกัมปอต ซึ่งจังหวัดเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ขึ้นชื่อของกัมพูชา ภายใต้แผนแม่บทที่เรียกว่า Logistic Master Plan ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการเกื้อหนุนศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชาและเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ โรงแรม รีสอร์ต สปา และร้านอาหาร ไปยังเมืองรองที่การแข่งขันยังไม่รุนแรง โดยปัจจุบันเริ่มมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในเมืองรองดังกล่าวแล้ว อย่างเช่นโครงการ French Riviera Marina และโครงการ Kep Marina ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและที่พักอาศัยระดับ World Class ในจังหวัดกัมปอต และจังหวัดแกบ

จากที่ผมเล่ามาทั้งหมดจะเห็นว่าโอกาสด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชายังมีอยู่มากและเมื่อประกอบกับบรรยากาศการเข้าไปดำเนินธุรกิจในกัมพูชาที่เปิดกว้างรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนได้สูงสุด 100% ในธุรกิจส่วนใหญ่ โดยไม่มีการควบคุมการโอนเงินและโอนผลกำไรกลับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับดัชนี FDI Regulatory Restrictiveness Index ของ OECD ที่บ่งชี้ว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีการกีดกัน FDI น้อยที่สุดในบรรดาประเทศ CLMV โดยอยู่อันดับที่ 31 เทียบกับเวียดนามอันดับที่ 51 เมียนมาอันดับที่ 57 และ สปป.ลาว อันดับที่ 60 จากการจัดอันดับทั้งหมด 68 ประเทศ ขณะที่ธุรกิจไทยมีแต้มต่อจากการที่ผู้บริโภคชาวกัมพูชา
มีความต้องการและเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการของไทย ดังนั้น กัมพูชาจึงเป็นอีกหนึ่งตลาดใหม่ที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มองหาลู่ทางขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ทั้งนี้ หากต้องการปรึกษาเรื่องการทำธุรกิจในกัมพูชา EXIM BANK พร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจไทยเพื่อให้การรุกตลาดกัมพูชาเป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นครับ

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • ตลาดแอฟริกา : แหล่งลงทุนที่ทำกำไรดีอย่างคาดไม่ถึง

  ท่านผู้อ่านครับ ในปีที่ผ่านมาผมได้เล่าถึงโอกาสการค้าการลงทุนในทวีปแอฟริกาไปแล้วหลายครั้ง ว่าเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพ ทั้งในแง่ทรัพยากรธรรมชาติ ขนาดตลาด สัดส่วนประชากรในวัยแรงงาน การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาวะเศรษฐกิจ และ...

  calendar icon22.01.2019
 • การขายสินค้าออนไลน์ใน CLMV ให้ประสบความสำเร็จ

  ปัจจุบันแม้ตลาดออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือที่เรียกว่า CLMV จะยังมีขนาดเล็กกว่าไทย ด้วยจำนวนผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีสัดส่วนเพียง 53% น้อยกว่าไทยที่มีสัดส่วนมากถึง 82% แต...

  calendar icon18.09.2018
 • ส่องโอกาสอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนในตลาดแอฟริกา

  ปัจจุบันนี้คงต้องยอมรับครับว่าทวีปแอฟริกากำลังเนื้อหอม ที่ผมกล่าวเช่นนี้เพราะมีสัญญาณที่สื่อให้เห็นชัดเจนว่าภาครัฐของหลายประเทศกำลังพยายามหาทางนำผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดแอฟริกาเพื่อยึดหัวหาด เห็นได้จากจำนวนสถานทูตตั้งใหม่...

  calendar icon26.03.2019
Tag
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview