บทความพิเศษจากกรรมการผู้จัดการ

Renewable Energy … Recharge พลังการค้าการลงทุนไทย

ก๊าซเรือนกระจกเป็นปัญหาใหญ่ที่ประชากรโลกต้องร่วมกันรับผิดชอบและร่วมมือกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงมีหลายประเทศออกมาประกาศเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนกันอย่างจริงจัง พร้อมมีท่าทีที่จะนำมาตรการสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขเชื่อมโยงกับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจนำมาสู่ข้อจำกัดด้านการค้าการลงทุน โดยเฉพาะประเทศที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดการปล่อยคาร์บอนได้ อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าเงื่อนไขใหม่ด้านการค้าการลงทุนดังกล่าวอาจช่วยให้ไทยกลับมาทวงคืนการส่งออกและเม็ดเงินลงทุนได้เพิ่มขึ้น โดยมีพลังงานหมุนเวียนเป็นกุญแจสำคัญผ่านกลไก “3 สร้าง” ได้แก่

-สร้างไฟฟ้าสะอาดเพื่อเสริมเสน่ห์การเป็น Strategic Area ที่ตอบโจทย์การลงทุนอย่างยั่งยืน เนื่องจากพลังงานเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าสะอาดหรือไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานหมุนเวียนในประเทศเพิ่มขึ้นจะช่วยให้ประเทศไทยรับมือได้ดียิ่งขึ้นกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น การเข้าสู่โลกดิจิทัล อาทิ e-Commerce และ e-Banking อย่างแพร่หลาย ความต้องการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างโทรศัพท์มือถือ เครื่องปรับอากาศ และ Tablet ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกระแสมาแรงอย่างการใช้ EV ซึ่งคาดกันว่าจะมีจำนวนการใช้ EV สะสมในประเทศไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคันภายในปี 2568 และจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5 ล้านคันในปี 2573 นอกจากนี้ การที่ไทยมีแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีจุดยืนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้หันมามองประเทศไทยมากขึ้น

-สร้างที่ยืนอย่างมั่นคงในตลาดการค้า เนื่องจากสหรัฐฯ และ EU ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยมีแนวคิดจะนำมาตรการทางการค้าอย่างเข้มงวดมาใช้กับสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอนในระดับสูง เช่น เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับสินค้าที่มีปริมาณการปล่อยคาร์บอนที่แท้จริงในกระบวนการผลิตสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือแม้กระทั่งเข้มงวดกับการติดฉลากคาร์บอนเพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงปริมาณการปล่อยคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าในประเทศต่างๆ หันมาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและปล่อยคาร์บอนลดลง ดังนั้นหากผู้ประกอบการไทยไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ก็อาจต้องสูญเสียตลาดเหล่านี้ไป การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดจึงเป็นหนทางทวงคืนตลาดเหล่านี้กลับคืนมา

-สร้างการลงทุนใหม่ในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียน ซึ่งยังต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หันมาให้ความสนใจกับการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุน โดยเฉพาะรายใหญ่ระดับโลก มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปเลือกลงทุนในประเทศที่ใช้พลังงานสะอาด เพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ และสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้ประเทศที่เป็นฐานการผลิตของบริษัทระดับโลกหรือต้องการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อาทิ เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศอย่างจริงจังจึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนของไทยจะเข้าไปลงทุนในประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดความต้องการใช้สินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องตามไปด้วย อาทิ อุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน แผงโซลาร์ และอุปกรณ์ต่างๆ

ที่ผ่านมา EXIM Bank เป็นสถาบันการเงินที่บุกเบิกการสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาดของผู้ประกอบการไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดแล้วกว่า 150 โครงการ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งการสนับสนุนโดยตรง และร่วมกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ World Bank, IFC และ ADB สำหรับในช่วงต่อจากนี้ ความพยายามของนานาประเทศในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนจะเปิดโอกาสให้ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเติบโตอย่างก้าวกระโดด EXIM Bank ในฐานะที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างเต็มตัว ก็พร้อมนำทัพสนับสนุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนท่ามกลางกระแสโลกสีเขียวที่นับวันจะเข้มข้นขึ้นครับ

 

 

Disclaimer : คอลัมน์นี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
Related
more icon
 • เช็กความฟิตโค้งสุดท้าย ก่อน EU ประกาศใช้มาตรการ CBAM

  เหลือเวลาอีกไม่ถึง 4 เดือนแล้วนะครับที่ EU จะเริ่มใช้มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ในวันที่ 1 ต.ค. ที่จะถึงนี้ ผมจึงอยากชวนทุกท่านมาทบทวนความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่ธุ...

  calendar icon17.06.2023
 • Green Hydrogen ... พลังงานใหม่เสริมทัพรับศึกโลกร้อน

  ในสนามการค้า-การลงทุนในยุคปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากประเด็นร้อนเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดวิกฤตพลังงาน วิกฤตอาหาร และกำลังจะลามไปสู่วิกฤตเงินเฟ้อที่กระทบต่อเศรษฐกิจของนานาประเทศอ...

  calendar icon25.07.2022
Most Viewed
more icon
 • ตลาดแอฟริกา : แหล่งลงทุนที่ทำกำไรดีอย่างคาดไม่ถึง

  ท่านผู้อ่านครับ ในปีที่ผ่านมาผมได้เล่าถึงโอกาสการค้าการลงทุนในทวีปแอฟริกาไปแล้วหลายครั้ง ว่าเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพ ทั้งในแง่ทรัพยากรธรรมชาติ ขนาดตลาด สัดส่วนประชากรในวัยแรงงาน การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาวะเศรษฐกิจ และ...

  calendar icon22.01.2019
 • การขายสินค้าออนไลน์ใน CLMV ให้ประสบความสำเร็จ

  ปัจจุบันแม้ตลาดออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือที่เรียกว่า CLMV จะยังมีขนาดเล็กกว่าไทย ด้วยจำนวนผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีสัดส่วนเพียง 53% น้อยกว่าไทยที่มีสัดส่วนมากถึง 82% แต...

  calendar icon18.09.2018
 • ส่องโอกาสอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนในตลาดแอฟริกา

  ปัจจุบันนี้คงต้องยอมรับครับว่าทวีปแอฟริกากำลังเนื้อหอม ที่ผมกล่าวเช่นนี้เพราะมีสัญญาณที่สื่อให้เห็นชัดเจนว่าภาครัฐของหลายประเทศกำลังพยายามหาทางนำผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดแอฟริกาเพื่อยึดหัวหาด เห็นได้จากจำนวนสถานทูตตั้งใหม่...

  calendar icon26.03.2019
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview