ข่าวเศรษฐกิจ

กฟผ. ย้ำไทยมีไฟฟ้าเพียงพอรองรับการเปิดประเทศและการใช้ EV

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันระดับการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) อยู่ที่ 26 กิกะวัตต์ (GW) เทียบกับกำลังการผลิตไฟฟ้าของไทยที่มีอยู่ 46 GW จึงสามารถจ่ายไฟได้เพียงพอ แม้ว่าเปิดประเทศแล้วความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มกลับไปอยู่เท่ากับระดับก่อนเกิด COVID-19 ที่ราว 30-35 GW ส่วนการวางแผนการผลิตไฟฟ้าในอนาคตได้วางแผนรองรับเทคโนโลยีใหม่อย่างรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่จะเข้ามาในระบบแล้ว โดยถูกจัดไปคำนวณรวมในการใช้ไฟฟ้าของบ้านที่อยู่อาศัย เพราะประเมินว่าผู้ใช้ EV ส่วนใหญ่จะชาร์จไฟจากที่บ้านเป็นหลัก (ประชาชาติธุรกิจ, 21-24 ต.ค. 2564)

link อื่นๆ
  • Relate Preview
  • Relate Preview
Financial Products