Related board icon

ทั้งหมด : 254 รายการ

 • สมาคมผู้ผลิตยางล้อรถอินเดีย (ATMA) และสมาคมผู้ค้ายางโคชินในอินเดียคาดว่า อุทกภัยครั้งใหญ่ในรัฐเกรละจะกระทบต่อผลผลิตยางของอินเดียอย่างหนักในปีงบประมาณปัจจุบัน (เมษายน 2561-มีนาคม 2562) โดยอาจลดลงถึง 13.5% เหลือเพียงราว 6 ...

  calendar icon24.08.2018
 • เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee : MPC) ของอินเดีย มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo Rate) จาก 6% เป็น 6.25% นับเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 ปี เนื่องจากอัตร...

  calendar icon06.08.2018
 • กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศผลทบทวนภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty : AD) ขั้นสุดท้าย สำหรับกุ้งที่สหรัฐฯ นำเข้าจากอินเดียระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 31 มกราคม 2560 โดยสหรัฐฯ ประกาศอัตรา AD ของอินเดียเพิ่มขึ...

  calendar icon24.07.2018
 • ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ซึ่งมีอธิบดีกรมประมงเป็นประธาน มีมติเห็นชอบตามที่ตัวแทนสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเสนอขอนำเข้ากุ้งขาวแวนนาไมจากประเทศอินเดีย 5 หมื่นตัน ภายใน 1 ปี เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตกุ้งในประ...

  calendar icon02.07.2018
 • National Institution for Transforming India ของรัฐบาลอินเดีย เปิดเผยว่าอินเดียกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำครั้งรุนแรงในรอบประวัติศาสตร์และคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต โดยปัจจุบันมีชาวอินเดียประสบปัญหาขาดแคลนน้ำราว 600 ล...

  calendar icon18.06.2018
 • ตามที่รัฐบาลอินเดียได้ประกาศว่าอินเดียจะเป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่สุดของโลก และจะผลิตกุ้งให้ได้ 1 ล้านตันภายในปี 2563 นั้น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF คาดว่าจะยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากอินเดียมีปัญหาแ...

  calendar icon14.05.2018
 • เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee : MPC) ของอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 6.25% เป็น 6.5% นับเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี และเป็นไปตามคาดการณ์ของนักวิเคราะห์...

  calendar icon08.02.2018
 • เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดีย เปิดเผยแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 ครอบคลุมโครงการประกันสุขภาพเพื่อช่วยเหลือคนยากจนกว่า 500 ล้านคนทั่วประเทศ โดยรัฐบาลอินเดียจะจัดสรรเงินช่วยเหลือ...

  calendar icon02.02.2018
 • เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 รัฐบาลอินเดียคาดว่าการลงทุนของภาคเอกชนและการส่งออกของอินเดียที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจอินเดียในปีงบประมาณ 2561 ขยายตัวราว 7-7.5% ขณะที่ผลกระทบจากการปฏิรูปภาษี GST และการยก...

  calendar icon30.01.2018
 • เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ทางการอินเดียรายงานความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงในรัฐ Madhya Pradesh และรัฐ Assam หลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวแล้ว 22 ราย ขณะที่ปร...

  calendar icon07.12.2016