Related board icon

ทั้งหมด : 973 รายการ

 • เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 รัฐบาลพม่าประกาศห้ามสื่อมวลชนจากต่างประเทศเดินทางเข้าพม่าในช่วงการเลือกตั้งทั่วไปของพม่าซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2553 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพม่าอนุญาตให้ตัวแทนจากสถานทูตประเทศต่างๆ ในพม่า และ...

  calendar icon19.10.2010
 • ภายหลังการหารือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่าเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 รัฐบาลพม่าประกาศผ่อนปรนให้ชาวพม่าสามารถค้าขายกับไทยที่บริเวณชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตากของไทยได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดนของไทยคา...

  calendar icon18.10.2010
 • บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ราคาเม็ดพลาสติก PVC ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 900 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในปัจจุบัน จาก 850 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในเดือนกรกฎาคม 2553 เนื่องจากจีนลดการสนับสนุนค่าไฟฟ้ากับภาคอุตสาหก...

  calendar icon08.10.2010
 • บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บรรเทาผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นด้วยการเจรจากับลูกค้าในต่างประเทศเพื่อเปลี่ยนสกุลเงินในการชำระค่าสินค้า โดยจะขอให้ลูกค้าในยุโรปชำระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินยูโร ขณะที่ขอให้ลูกค้าใ...

  calendar icon24.09.2010
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนตั้งโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพร่วมกับผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพรายสำคัญของโลก 2 ราย ได้แก่ NatureWorks LLC ซึ่งเชี่ยวชาญการผลิต Polylactic Acid (PLA) และ Mitsubis...

  calendar icon23.09.2010
 • มูลค่าการค้าด่านชายแดนจังหวัดระนอง (ไทย) – เกาะสอง (พม่า) ปีงบประมาณ 2552/2553 (1 ตุลาคม 2552 – 31 สิงหาคม 2553) เพิ่มขึ้นจาก 9.5 พันล้านบาท เป็น 11 พันล้านบาท เนื่องจากความต้องการสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าโภคภ...

  calendar icon17.09.2010
 • บริษัท Idemitsu Kosan ผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันของญี่ปุ่น เลื่อนกำหนดการเปิดดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมัน Nghi Son ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งที่ 2 ของเวียดนาม ตั้งอยู่ในจังหวัด Thanh Hoa กำลังการผลิต 2 แสนบาร์เรลต่อวัน ออก...

  calendar icon17.09.2010
 • สภาหอการค้าและอุตสาหกรรม (Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry : UMFCCI) ของพม่ารายงานประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุนในพม่าในช่วงปี 2531-2552 สูงถึง 7,411 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุ...

  calendar icon13.09.2010
 • บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายสายโอเลฟินส์ คาดว่าธุรกิจปิโตรเคมีในปี 2554 ยังอยู่ในช่วงขาลง เนื่องจากจะมีกำลังการผลิตใหม่จากตะวันออกกลางและจีนเพิ่มขึ้นอีกราว 6 ล้านตัน จากที่เพิ่มขึ้นมาแ...

  calendar icon12.09.2010
 • บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อลงทุนเปิดสถานีบริการน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะสร้างภาพลักษณ์เป็นสถานีบริการน้ำมันของชุมชน ซึ่งอาจใช้แบรนด์ SUSCO ห...

  calendar icon12.09.2010