Related board icon

ทั้งหมด : 1387 รายการ

 • กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกข้าวปี 2554 ที่ระดับ 8.5-9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน แม้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย เนื่องจากสามารถปลูกทดแทนได้ นอกจากนี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่า สถานกา...

  calendar icon25.11.2010
 • สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่า การส่งออกข้าวของไทยในปี 2553 จะมีปริมาณ 8.7 ล้านตัน เพราะมีคำสั่งซื้อเข้ามามากในช่วง 2 เดือนสุดท้าย ส่วนหนึ่งเนื่องจากคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามไม่เหลือข้าวสำหรับส่งออก สำหรับปี 2554 คาดว่าไทยจ...

  calendar icon23.11.2010
 • องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปรับลดคาดการณ์ผลผลิตธัญพืชโลกในปี 2554 จากเดิมขยายตัว 1.2% เป็นหดตัว 2% เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายในหลายประเทศ และคาดว่าหากราคาพืชอาหารยังคงปรับสูงขึ้น จะทำให้การนำเข้าพืชอาหาร...

  calendar icon23.11.2010
 • นักวิจัยข้าวที่ติดตามผลกระทบของอุณหภูมิที่มีต่อการเพาะปลูกข้าวในจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามพบว่า การที่อุณหภูมิต่ำสุดของแต่ละวันปรับสูงขึ้น (อุณหภูมิในช่วงกลางคืนที่เพิ่มขึ้น) เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำใ...

  calendar icon08.11.2010
 • สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) คาดว่าราคาข้าวโลกในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าจะมีแนวโน้มผันผวน เนื่องจากผลผลิตข้าวในหลายประเทศได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ทั้งปัญหาอุทกภัยในปากีสถานและปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วมเรื้อรังในจีน...

  calendar icon28.10.2010
 • กรมการข้าวคาดว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจุบันจะทำให้ผลผลิตข้าวนาปีของไทยลดลง 1.5 ล้านตัน หรือ 6.5% จาก 23 ล้านตันในปีก่อนหน้า (Bangkok Post, 27 ต.ค. 2553)...

  calendar icon27.10.2010
 • สมาคมผู้ผลิตข้าวสหรัฐฯ คาดว่าราคาส่งออกข้าวของไทยอาจปรับขึ้นถึงระดับตันละ 550 ดอลลาร์สหรัฐ จากตันละ 510 ดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน เพราะฟิลิปปินส์มีความต้องการนำเข้าข้าวมากขึ้นหลังได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นเมกิ ทั้งนี้ กระท...

  calendar icon26.10.2010
 • พายุไต้ฝุ่นเมกิที่พัดขึ้นฝั่งบนเกาะลูซอนซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรสำคัญของฟิลิปปินส์ ทำความเสียหายแก่ผลผลิตข้าวในบริเวณหุบเขาคากายันซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ผลิตข้าวได้ปีละ 2.1 ล้านตัน หรือราว 13% ของผลผ...

  calendar icon22.10.2010
 • กระทรวงเกษตรเวียดนามเปิดเผยว่า ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ต่ำกว่าปกติอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกข้าว 6 แสนเฮกตาร์ในจังหวัดที่อยู่ต้นน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผลิตข้าวได้ราว 54% ของผลผลิตข้าวทั้งหมดของเวียดนาม ขณะที่ทางปลายน้ำที่ม...

  calendar icon18.10.2010
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่า ผลผลิตข้าวไทยปีการผลิต 2553/54 จะมีปริมาณ 31.26 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลง 0.77% จากปีก่อนหน้า แบ่งเป็นข้าวนาปี 22.94 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลง 1.36% เนื่องจากมีผลผลิตเสียหาย 5.95 แสนตันจากภาวะน้ำท่ว...

  calendar icon11.10.2010