Related board icon

ทั้งหมด : 1387 รายการ

 • ตามที่รัฐบาลอินเดียได้ประกาศระงับการส่งออกข้าวหัก และเก็บภาษีส่งออกข้าวหลายประเภทถึง 20% ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 2565 เพื่อควบคุมราคาข้าวในประเทศ แต่ได้ผ่อนผันให้ผู้ส่งออกที่รับคำสั่งซื้อไว้แล้วส่งออกข้าวหักได้จนถึงวันที่ 1...

  calendar icon22.09.2022
 • กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนรองรับวิกฤตพลังงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งตรงกับช่วงฤดูหนาวของยุโรป ทำให้มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงสูง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตพลังงาน และจะกระทบถึงค่าไฟฟ้าของประ...

  calendar icon21.09.2022
 • สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้าเปิดเผยว่า จากต้นทุนการผลิตเหล็กที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งราคาเศษเหล็ก ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กเส้น เพิ่มขึ้น 42% จากเฉลี่ยตันละ 464 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 เป็นตันละ 658...

  calendar icon20.09.2022
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) อยู่ระหว่างจัดทำแผน PDP 2022 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในเดือน ต.ค. 2565 ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ช่วงปลายปี 2565 และคาดว่าจะประกาศใช...

  calendar icon20.09.2022
 • กระทรวงการเงิน สปป.ลาว เปิดเผยว่า ธุรกิจไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพมากของ สปป.ลาว และมีแนวโน้มจะขยายตัวในระยะกลางและระยะยาว เนื่องจาก สปป.ลาว มีเขื่อนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สปป.ลาว มีแผนจะส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านมา...

  calendar icon19.09.2022
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่า การส่งออกไทยในปี 2565 จะขยายตัว 6-8% โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลักที่ต้องติดตาม คือ 1.ความรุนแรงของการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และยุโรป 2.ความรุนแรงของปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเ...

  calendar icon19.09.2022
 • อินเดียประกาศระงับการส่งออกปลายข้าว (ข้าวหัก) และปรับขึ้นภาษีสำหรับการส่งออกข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวกึ่งขัดสี และข้าวขาว (ยกเว้นข้าวนึ่งและข้าวบาสมาติ) เป็น 20% ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 2565 เพื่อรักษาปริมาณข้าวสำรองและควบค...

  calendar icon12.09.2022
 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบการขยายมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2565 โดยให้คงสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไว้ที่ 5% (B5) และข...

  calendar icon09.09.2022
 • ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 วงเงิน 86,740 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ 3 ปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมโครงการ 4.68 ล้...

  calendar icon09.09.2022
 • ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน หลังนักลงทุนมีความกังวลจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงจนกระตุ้นให้ธนาคารกลางหลายแห่งเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอยและทำให้...

  calendar icon08.09.2022