Related board icon

ทั้งหมด : 1582 รายการ

 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ร่วมมือกับบริษัท ไดมอนด์ เจนเนอเรติ้ง เอเชีย จำกัด (DGA) ในเครือมิตซูบิชิ คอร์เปอเรชั่น ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อศึกษาและประเมินโอกาสในการร่วมพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ...

  calendar icon21.07.2023
 • บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยความคืบหน้าในการนำ BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูที่ดําเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติ (Shale Gas) และธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซฯ ในสหรัฐฯ ที่เคยมีแผนจะนำเข้าจดทะเบียนใ...

  calendar icon19.07.2023
 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เห็นชอบให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ราวลิตรละ 32 บาท หลังจากมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาทสิ้นสุดลง โดยจ...

  calendar icon19.07.2023
 • สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการขนส่งได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลอย่างใกล้ชิดว่าจะปรับขึ้นจากลิตรละ 32 บาทในปัจจุบันหรือไม่ หลังจากกระทรวงการคลังไม่ต่อมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลล...

  calendar icon17.07.2023
 • Bloomberg รายงานว่าอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก มีแนวคิดจะออกมาตรการห้ามส่งออกข้าวทุกชนิดที่มิใช่ข้าวบาสมาติ หรือราว 80% ของข้าวที่อินเดียส่งออก เพื่อรักษาระดับราคาข้าวในประเทศ หลังจากราคาอาหารและอัตร...

  calendar icon14.07.2023
 • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบผลการศึกษาการดำเนินโครงการโซลาร์ภาคประชาชน กรณีที่ให้ประชาชนส่งไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้เข้าระบบเพื่อหักลบจากหน่วยไฟฟ้าที่ประชาชนใช้ไฟฟ้าในเดือนถัดไป (Net Metering) ตามที่กระทรวงพ...

  calendar icon12.07.2023
 • บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า บริษัท Temple Generation Intermediate Holdings II, LLC1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น 100% ในบริษัท CXA Temple 2, LLC ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ T...

  calendar icon12.07.2023
 • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแนวทางการดำเนินมาตรการลดภาษีสรรพสามิตเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันดีเซล โดยตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2566 เป็นต้นไป รัฐบาลจะไม่ต่ออายุการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาทอีกต่อไป เนื่อ...

  calendar icon12.07.2023
 • ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและลงทุนในโครงการไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง (Derivatives) กับบริษัท แอคว...

  calendar icon11.07.2023
 • ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบผลการคำนวณค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (ค่า Ft) งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 ซึ่งประกอบด้วยค่า Ft แท้จริงหน่วยละ 28.58 สตางค์ เมื่อรวมค่าไฟฟ้าฐานหน่วยละ 3.78 บาท ทำให้มีค่าไ...

  calendar icon10.07.2023