#ท่องเที่ยว board icon

ทั้งหมด : 52 รายการ

 • ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ผู้ให้บริการบริหารจัดการด้านโรงแรม เปิดเผยว่า แม้ภาพรวมธุรกิจท่องเที่ยวในปี 2563 จะเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทายต่อเนื่องจากปี 2562 เพราะต้องเผชิญความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทั้งจากสงครามการค้าโลก การ...

  calendar icon06.10.2019
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 มีจำนวน 26.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.6% สร้างรายได้ 1.29 ล้านล้านบาท และคาดว่าในอีก 4 เดือนสุดท้ายของปี (กันยาย...

  calendar icon07.10.2019
 • เครือโรงแรมและรีสอร์ตเซ็นทารา เปิดเผยว่า เงินบาทที่แข็งค่าเป็นโอกาสให้เครือฯ สามารถลงทุนหรือซื้อธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การขยายแบรนด์ของเซ็นทาราไปต่างประเทศ ล่าสุดเครือฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทญี่ปุ่นกว่า 1...

  calendar icon08.10.2019
 • สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ มีนโยบายใช้การประชุมหรืองานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและโ...

  calendar icon11.10.2019
 • คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ รวม 18 มาตรการ แบ่งเป็น มาตรการระยะสั้น 11 มาตรการ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือ...

  calendar icon15.10.2019
 • กรมสรรพากรเปิดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนคืนภาษีนักท่องเที่ยวในเมือง (Downtown VAT Refund) สามารถตั้งจุดให้บริการคืนภาษีนักท่องเที่ยวได้เป็นการถาวรและไม่จำกัดจุดบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จากเดิมซึ่งเป็นโครงก...

  calendar icon16.10.2019
 • กรมสรรพากรได้ปรับเกณฑ์ใหม่เรื่องการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund) แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นเงินสด หลังจากคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ หรือ ครม. เศรษฐกิจ ได้อนุมัติเรื่องการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดให้แก่นักท่องเที่ย...

  calendar icon18.10.2019
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยจำนวน 29.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สร้างรายได้ 1.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น ...

  calendar icon25.10.2019
 • สมาคมโรงแรมไทยคาดว่า ตลาดโรงแรมไทยในช่วงฤดูท่องเที่ยว ตั้งแต่ไตรมาส 4/2562 ถึงไตรมาส 1/2563 จะมีการลดราคาห้องพักเฉลี่ยมากกว่า 10% จากเดิมที่โรงแรมสามารถขยับขึ้นราคาห้องพักได้มากกว่า 10% เมื่อเทียบกับราคาห้องพักในช่วงปกติ...

  calendar icon31.10.2019
 • กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งขยายการลงทุนในต่างประเทศด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 20,000 ล้านบาท ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ปักหมุด “เมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก” ตามเทรนด์การท่องเที่ยวโลก ด้วยการพัฒนาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพส...

  calendar icon05.11.2019