#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1482 รายการ

 • กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างดำเนินโครงการลงทุนเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) เสริมการค้าและการขนส่งระหว่างไทย-สปป.ลาว ภายใต้งบประมาณกว่า 800 ล้านบาท โดยเป็นการดำเนินการก่อสร้างถนนหลวง เพื่...

  calendar icon26.11.2021
 • บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือเครือโรงพยาบาลธนบุรี (THG) เปิดเผยว่าได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ธนบุรี คานาบิซ จำกัด (มหาชน) หรือ THC เพื่อดำเนินธุรกิจปลูก สกัดและแปรรูปสารสกัดจากกัญชง (CBD) ให้คำปรึ...

  calendar icon26.11.2021
 • บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเมินว่าการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC จะทำให้รายได้ (ภายใต้บริษัทใหม่) โ...

  calendar icon25.11.2021
 • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศหุ้นส่วนด้านพลังงานภายใต้ยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทาง (The Belt And Road Energy Partnership : BREP) ของสำนักงานพลังงานแห่งชาติจีน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ...

  calendar icon24.11.2021
 • บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด หรือ SIC ผู้ให้บริการเช่าโครงข่ายไฟเบอร์ (Fiber Space) ที่มีสัญญาณครอบคลุมระยะทางกว่า 5 พันกิโลเมตรทั่วประเทศ เปิดเผยว่าในปี 2565 บริษัทฯ จะขยายการลงทุนด้านโครงข่ายอีกจำนวนมาก เพื่อรองรับกับ...

  calendar icon23.11.2021
 • บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL เปิดเผยว่า เรือลติกา นารี ซึ่งเป็นเรือขนาดแฮนดี้ไซส์ของบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวเป็นระยะเวลา 10-12 เดือน กับบริษัท Navision Chartering A/S ในฐานะผู้เช่า นับตั้งแต่วันที่...

  calendar icon23.11.2021
 • เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และกลุ่ม Telenor ประกาศความร่วมมือในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่เท่าเทียมกัน (Equal Partnership) โดยสนับสนุนให้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ...

  calendar icon23.11.2021
 • สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ประเมินว่า ภาคการท่องเที่ยวของไทยจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก ขณะที่การเดินทางยังไม่ค่อยสะดวก รวมถึงนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นนักท่องเท...

  calendar icon22.11.2021
 • สมาคมการเดินทางเพื่อธุรกิจระดับโลก (Global Business Travel Association : GBTA) คาดการณ์ว่า ใน 2565 การใช้จ่ายด้านการเดินทางเพื่อธุรกิจทั่วโลกจะมีแนวโน้มสูงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 35% จาก 7.54 แสน...

  calendar icon19.11.2021
 • Pfizer บริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำของโลก เปิดเผยว่าได้บรรลุข้อตกลงด้านสิทธิบัตรยากับองค์กรสิทธิบัตรยาร่วม (Medicines Patent Pool : MPP) โดยบริษัทฯ จะอนุญาตให้ผู้ผลิตยาสามัญต่างๆ ใน 95 ประเทศในกลุ่มรายได้ต่ำและปานกลาง สามารถผลิต...

  calendar icon19.11.2021