#ภาพรวมอาหาร และสินค้าเกษตร board icon

ทั้งหมด : 574 รายการ

 • เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2566 รัสเซียได้โจมตีท่าเรืออิซมาอิล ริมแม่น้ำดานูบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางส่งออกธัญพืชที่ยูเครนพยายามจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ทดแทนการขนส่งผ่านทะเลดำ หลังจากรัสเซียกลับมาปิดกั้นท่าเรือต่างๆ ของยูเครนในทะ...

  calendar icon03.08.2023
 • บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG คาดว่าในปี 2566 ภาพรวมตลาดอาหารในประเทศจะมีมูลค่า 887,305 ล้านบาท ขยายตัว 6% ขณะที่กลุ่มอาหารซูเปอร์พรีเมียมซึ่งมีสัดส่วน 7.3% คิดเป็นมูลค่า 57,100 ล้านบาท เป็นกลุ่มที่เติบโตสูงสุดรา...

  calendar icon27.07.2023
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ปรับลดคาดการณ์ GDP ภาคเกษตรของไทย ปี 2566 ลงเหลือขยายตัว 1.5-2.5% จากที่คาดไว้ในช่วงต้นปี 2566 ว่าจะขยายตัว 2-3% เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ฝนทิ้งช่วง แนวโน้มการเข้าสู่เอลนีโญในช่วงปลายปี 2...

  calendar icon24.07.2023
 • เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2566 รัสเซียถอนตัวออกจากข้อริเริ่มว่าด้วยการขนส่งธัญพืชผ่านทะเลดำ (Black Sea Grain Initiative) ที่สหประชาชาติและตุรกีริเริ่มเมื่อเดือน ก.ค. 2565 เนื่องจากรัสเซียยังคงถูกห้ามส่งออกอาหารบางส่วน ส่งผลให้...

  calendar icon20.07.2023
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือน ม.ค. 2566-มิ.ย. 2567 ไทยจะเผชิญกับวิกฤต El Nino ทำให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศปี 2566 จะน้อยกว่าค่าปกติ 5% และสถานการณ์อาจยืดเยื้อไปจนถึงต้นปี 2567 ซึ่งอาจสร้...

  calendar icon10.07.2023
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับลดเป้าส่งออกไทยในปี 2566 ลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 0-1% เป็น -0.5 ถึง 1% หรือคิดเป็นมูลค่า 285,600-290,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ ทั้งสห...

  calendar icon09.07.2023
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์เตรียมเก็บภาษีความหวานในปี 2567 โดยเบื้องต้นจะพิจารณาเก็บในอัตรา 10 เปโซฟิลิปปินส์ต่อ 100 กรัม โดยรัฐบาลคาดว่าภายในปี 2567 จะเก็บภาษีได้ราว 7.6 หมื...

  calendar icon06.07.2023
 • รัสเซียระบุว่าไม่มีเหตุผลที่รัสเซียจะขยายข้อริเริ่มว่าด้วยการขนส่งธัญพืชผ่านทะเลดำ (Black Sea Grain Initiative) ที่สหประชาชาติและตุรกีริเริ่มเมื่อเดือน ก.ค. 2565 ซึ่งข้อริเริ่มฯ จะหมดอายุในวันที่ 17 ก.ค. 2566 อย่างไรก็ตา...

  calendar icon04.07.2023
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ้างอิงวารสาร Science ซึ่งประเมินว่าไทยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในระดับต้นที่จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ El Nino ที่ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้ง ซึ่งจะกระทบกับรายได้ต่อหัวของไทยถึง 5% ขณะเดียวกัน...

  calendar icon19.06.2023
 • สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยเปิดเผยว่าราคาปุ๋ยปรับลดลงต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคาปุ๋ยยูเรียล่วงหน้าในตลาดโลกของเดือน ก.ค.-ส.ค. 2566 อยู่ที่ตันละ 285-287 ดอลลาร์สหรัฐ ตํ่าสุดในรอบ 3 ปี จากตันละ 700-800 ดอลลาร์สหรัฐ ในเ...

  calendar icon15.06.2023