#มาตรการทางการค้า board icon

ทั้งหมด : 103 รายการ

 • เหลือเวลาอีกไม่ถึง 4 เดือนแล้วนะครับที่ EU จะเริ่มใช้มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ในวันที่ 1 ต.ค. ที่จะถึงนี้ ผมจึงอยากชวนทุกท่านมาทบทวนความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่ธุ...

  calendar icon27.06.2023
 • การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยภายหลังการเข้าพบกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และคณะผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission : EC) ด้านสิ่งแวดล้อมว่า EC ต้องการให้ไทยผ่านมาตรฐานรับรองการจัดการสวนยางพาราอย...

  calendar icon21.06.2023
 • ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใช้สิทธิ์ยับยั้ง (Veto) ร่างกฎหมายเรียกเก็บภาษีนำเข้าอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซลาร์เซลล์จากไทย มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา โดยหลังการใช้สิทธิ์ยับยั้งในครั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวจะกลับเข้าสู่กา...

  calendar icon30.05.2023
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าการที่บราซิล ผู้ส่งออกเนื้อไก่อันดับ 1 ของโลก ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพสัตว์เป็นเวลา 180 วัน หลังตรวจพบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในนกป่าที่ตายนั้น ส่งผลเชิงบวกต่อห...

  calendar icon26.05.2023
 • ตามที่สหรัฐฯ ได้ประกาศใช้กฎหมาย The Uyghur Forces Labor Prevention Act (UFLPA) ที่ห้ามการนำเข้าสินค้าจากเขตซินเจียงของจีน ด้วยเหตุผลการใช้แรงงานทาสและละเมิดสิทธิมนุษยชนตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2565 โดยสินค้าที่สงสัยว่าจะมา...

  calendar icon27.03.2023
 • ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณายุติมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty : AD) สินค้าเหล็กจาก 5 ประเทศ รวม 3 มาตรการ โดยล่าสุดได้แจ้งยุติมาตรการ AD เหล็กแผ่นรีดร้อนจากจีนและมาเลเซียในช่วงกลางเดือน มี.ค. 2566 นั้น สภ...

  calendar icon27.03.2023
 • สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เปิดเผยว่าเวียดนามสนใจลงทุนพัฒนาเกษตรกรรมสีเขียว โดยมีเป้าหมายเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสินค้าเกษตรใน EU เพราะแม้ในปี 2565 รายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และการป...

  calendar icon06.02.2023
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่รวมทองคำ เดือน พ.ย. 2565 มีมูลค่า 687.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8% หากรวมทองคำ มีมูลค่า 868.87 ล้...

  calendar icon12.01.2023
 • คณะกรรมการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ประกาศผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty : AD) กับสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ทั้งรีดร้อนและรีดเย็น ที่มีภาคตั...

  calendar icon03.10.2022
 • จากกรณีที่สหรัฐฯ ได้เปิดไต่สวนมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty : CVD) สินค้าตะปูที่นำเข้าจากไทย โอมาน ตุรกี อินเดีย และศรีลังกา โดยอุตสาหกรรมภายในสหรัฐฯ ได้กล่าวหารัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐของไทยว่ามีพฤติกรรมให้...

  calendar icon19.09.2022