#เวชภัณฑ์ board icon

ทั้งหมด : 71 รายการ

 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาข้อมูลความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของไทยเทียบกับ 4 ประเทศหลักในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ระหว่างปี 2560-2564 พบว่าไทยมีขีดค...

  calendar icon02.02.2024
 • บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NAM เปิดเผยแผนการขยายการลงทุนในช่วงครึ่งหลังปี 2566 ว่าจากที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ซึ่งอยู่ในเครือ ปตท. ไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดทั้ง 2 บร...

  calendar icon27.07.2023
 • บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ผู้ผลิตอาหารเสริมโภชนเภสัช (Nutraceutical) ร่วมกับโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จัดแคมเปญ “Nutraceutical Trend in Perfect Health โภชนเภสัช เทรนด์ใหม่ของการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืนยุคดิจิตัล&r...

  calendar icon01.06.2023
 • บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ KTMS ตั้งเป้าเปิดหน่วยไตเทียม 40-50 หน่วย และคาดว่าจะมีเครื่องไตเทียม 400-500 เครื่อง ภายในปี 2568 พร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ Medical Care and Technical School เพื่อผลิตบุคลาก...

  calendar icon20.04.2023
 • บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JSP ตั้งเป้ารายได้ปี 2566 ขยายตัว 20-30% หลังจากบริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างโรงงานใหม่ในปี 2565 สำหรับผลิตยาและอาหารเสริมเพื่อรองรับกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นและเศร...

  calendar icon09.03.2023
 • บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ลงนาม MOU กับบริษัท แอซทีค จำกัด (Aztiq) เพื่อร่วมมือกันศึกษาการร่วมจัดตั้งโรงงานผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) ในประเทศไทย โดยตั้งเป้าลงทุนภายในปี 2566 ทั้งนี้ อินโนบิกได้ร่วมมือกับก...

  calendar icon27.02.2023
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) คาดว่าอุตสาหกรรมดาวเด่นที่จะขยายตัวในปี 2566 อาทิ -ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เนื่องจากสอดรับกับเทรนด์ของโลกที่มุ่งให้ความสำคัญกับการลดมลพิษและควบคุมภาวะโลกร้อน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ...

  calendar icon07.02.2023
 • บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ KTMS ผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เปิดเผยภาพรวมอุตสาหกรรมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมว่าในช่วงปี 2564-256...

  calendar icon03.02.2023
 • บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยว่าปัจจุบันกลุ่มธุรกิจยาของบริษัทฯ ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างดี จากการเข้าไปถือหุ้น 37% ในบริษัท โลตัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Lotus Pharmaceutical) บริษัทยาระดับโลกของไต้หวันที่จำหน...

  calendar icon30.01.2023
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ประเมินทิศทางอุตสาหกรรมปี 2566 ดังนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโต 17 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรกลและโลหการ ...

  calendar icon25.01.2023