#CBAM board icon

ทั้งหมด : 16 รายการ

 • สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ปรับประมาณการดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ทั้งปี 2565 ลงเหลือ 1% จากคาดการณ์เดิม 1.9% และ GDP ภาคอุตสาหกรรม 2% พร้อมคาดการณ์ว่า MPI ปี 2566 จะขยายตัว 2.5-3.5% ส่วน GDP ภาคอุตสาหกรรมจะข...

  calendar icon28.12.2022
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการออกมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าล่าสุดได้ข้อสรุปให้ขยายขอบเขตการบังคับใช้มาตรการ...

  calendar icon28.12.2022
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่ EU อยู่ระหว่างเตรียมใช้มาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ที่จะเก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้านำเข้า โดยจะเริ่มบังคับใช้ในปี 2566 กับสินค้า 5 ประเภท ได...

  calendar icon04.07.2022
 • กลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดว่าความต้องการใช้อะลูมิเนียมในตลาดโลกปี 2565 จะมีปริมาณ 70 ล้านตัน มากกว่าการผลิตอะลูมิเนียมทั่วโลกที่มีปริมาณ 68 ล้านตัน และคาดว่าสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดต...

  calendar icon17.02.2022
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สินค้าเหล็กและเหล็กกล้าเป็น 1 ใน 5 สินค้านำร่องที่ EU จะเริ่มเก็บภาษีคาร์บอนตามมาตรการ CBAM ในปี 2566 ซึ่งคาดว่าผู้นำเข้าใน EU จะผลักภาระมาให้ผู้ส่งออก ...

  calendar icon04.01.2022
 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า EU ได้เผยแพร่ร่างกฎหมายมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) ซึ่งกำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้า 5 ประเภทใน EU ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า และอะลูมิ...

  calendar icon15.10.2021