#ElNino board icon

ทั้งหมด : 47 รายการ

 • สมาคมผู้เลี้ยงไก่เพื่อส่งออกไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาไก่ลดลงกิโลกรัมละเกือบ 10 บาทเมื่อเทียบกับราคาสูงสุดในเดือน เม.ย.-พ.ค. โดยมีปัจจัยกดดันจากการส่งออก ซึ่งมีสัดส่วน 30% ของยอดจำหน่ายไก่ทั้งหมด เริ่มได้รับผลกระทบจากเศรษฐ...

  calendar icon15.08.2023
 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง การผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร ว่าที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะทำงานพิเศษ (วอร์รูม) ติดตามสถานการณ์ El Nino และติดตามการผลิต การตลาด ราคาข้าวและพืชผลการเกษตรอื่น ทั้ง...

  calendar icon08.08.2023
 • สถานการณ์ El Nino และภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประเมินว่าสถานการณ์น้ำแล้งปี 2566 จะยังไม่รุนแรงเพราะยังมีฝนตก...

  calendar icon08.08.2023
 • สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยในช่วงครึ่งหลังปี 2566 สถานการณ์ไม่แน่นอน หลังจากอินเดียระงับการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติเพื่อชะลอความร้อนแรงของราคาข้าวในประเทศที่แตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี ทำให...

  calendar icon02.08.2023
 • บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของไทยเปิดเผยภาพรวมการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งแรกปี 2566 ว่ามีปริมาณ 4 ล้านตัน ส่วนแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลังยังต้องจับตา 2 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการส่งออกข้าว คือ 1) ผลกระท...

  calendar icon02.08.2023
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ปรับลดคาดการณ์ GDP ภาคเกษตรของไทย ปี 2566 ลงเหลือขยายตัว 1.5-2.5% จากที่คาดไว้ในช่วงต้นปี 2566 ว่าจะขยายตัว 2-3% เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ฝนทิ้งช่วง แนวโน้มการเข้าสู่เอลนีโญในช่วงปลายปี 2...

  calendar icon24.07.2023
 • Bloomberg รายงานว่าอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก มีแนวคิดจะออกมาตรการห้ามส่งออกข้าวทุกชนิดที่มิใช่ข้าวบาสมาติ หรือราว 80% ของข้าวที่อินเดียส่งออก เพื่อรักษาระดับราคาข้าวในประเทศ หลังจากราคาอาหารและอัตร...

  calendar icon14.07.2023
 • บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS ประเมินว่าความต้องการแป้งมันสำปะหลังยังขยายตัวต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 โดยเฉพาะในจีน ตลาดส่งออกหลักของ PQS โดยปัจจุบัน PQS ยังได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง...

  calendar icon11.07.2023
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือน ม.ค. 2566-มิ.ย. 2567 ไทยจะเผชิญกับวิกฤต El Nino ทำให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศปี 2566 จะน้อยกว่าค่าปกติ 5% และสถานการณ์อาจยืดเยื้อไปจนถึงต้นปี 2567 ซึ่งอาจสร้...

  calendar icon10.07.2023
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับลดเป้าส่งออกไทยในปี 2566 ลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 0-1% เป็น -0.5 ถึง 1% หรือคิดเป็นมูลค่า 285,600-290,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ ทั้งสห...

  calendar icon09.07.2023