#Lao People's Democratic Republic board icon

ทั้งหมด : 108 รายการ

 • กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างดำเนินโครงการลงทุนเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) เสริมการค้าและการขนส่งระหว่างไทย-สปป.ลาว ภายใต้งบประมาณกว่า 800 ล้านบาท โดยเป็นการดำเนินการก่อสร้างถนนหลวง เพื่...

  calendar icon26.11.2021
 • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศหุ้นส่วนด้านพลังงานภายใต้ยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทาง (The Belt And Road Energy Partnership : BREP) ของสำนักงานพลังงานแห่งชาติจีน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ...

  calendar icon24.11.2021
 • แหล่งข่าวจากกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า การนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ล็อตแรกหลังคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ให้ความเห็นชอบแนวทางการนำเข้าตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ จะมีจำนวนตามผลสำรวจความต้องการจ้างงานแรงงา...

  calendar icon17.11.2021
 • โรงพยาบาลบางมดเปิดเผยว่า มูลค่าตลาดศัลยกรรมในไทยหลังเปิดประเทศมีแนวโน้มเติบโต 15-20% จากที่หดตัวในช่วงก่อนหน้า ซึ่งเกิดการระบาดของ COVID-19 จนมีผลให้ลูกค้าชาวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาทำศัลยกรรมในไทย รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยซบ...

  calendar icon16.11.2021
 • คู่มือการค้าการลงทุนใน สปป. ลาว สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ โดยมีรูปแบบเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ภาพรวมเศรษฐกิจ 3) รูปแบบประเภทธุรกิจ4) ระบบธนาคาร 5) ระบบภาษี 6) กฎหมายแรงงาน 7) สิ...

  calendar icon12.11.2021
 • ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าและมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในร่าง Tariff MOU โครงการน้ำงึม 3 ในอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2.8934 บาท โครงการปากแบง อัตราค่าไฟฟ้าหน...

  calendar icon08.11.2021
 • ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เปิดเผยว่าตามที่ด่านโม่ฮาน (Mohan) ของจีน ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านบ่อเต็น (Boten) ของ สปป.ลาว ตามเส้นทาง R3A ได้ปิดด่านชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เนื่องจากตรวจพบคนขับร...

  calendar icon29.10.2021
 • บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด จับมือ AIF Group Laos เปิดบริการ “แฟลช ลาว” ขนส่งแบบครบวงจร ทั้งทางบก และทางอากาศ ด้วยแนวคิดแบบเดียวกับในประเทศไทย คือ เป็นผู้ให้บริการขนส่งด่วนรายแรกและรายเดียวใน สปป.ลาว ที่ชูนโ...

  calendar icon14.09.2021
 • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการเพิ่มจุดนำเข้าและจุดส่งออกจำนวน 7 แห่ง ตามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอ...

  calendar icon14.09.2021
 • บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP เปิดเผยผลการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ว่ามีกำไรสุทธิ 821.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 289.1% จากช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่ขาดทุน 434.4 ล้านบาท และมีรายได้รวม 4,396.2 ล้านบาท เพิ่ม...

  calendar icon18.08.2021