เกร็ดการเงินระหว่างประเทศ board icon

ทั้งหมด : 44 รายการ

เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา กว่า 160 ประเทศ ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันถึงราว 90% ของ GDP โ...

calendar icon01.11.2021

ประเด็นความกังวลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกลายเป็นหนึ่งกระแสหลักที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และทำให้เครื่อ...

calendar icon01.10.2021

ความพยายามในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของโลก สังเกตได้จากการที่รัฐบาลของประเทศต...

calendar icon01.09.2021

กระแส Green Recovery หรือการพัฒนาเศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19 ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับคว...

calendar icon30.07.2021

ปัจจุบันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเริ่มมีภาพที่ชัดเจนขึ้นหลังจากที่ทรุดตัวรุนแรงในปีที่ผ่านมา โดย...

calendar icon30.04.2021

ในช่วงกว่า 1-2 เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในเมียนมาเป็นประเด็นร้อนแรงที่ทั่ว...

calendar icon01.04.2021

วิกฤต COVID-19 ส่งผลกระทบกับทั้งวิถีชีวิตของผู้บริโภคทั่วโลกและต่อเนื่องมายังภาคธุรกิจ โดยบางธุ...

calendar icon24.02.2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมาแล้วกว่า1 ปี และยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง ได้ส่งผลกระ...

calendar icon29.01.2021

การทำธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบและสร้างความเปลี่ยนแปล...

calendar icon30.12.2020