เกร็ดการเงินระหว่างประเทศ board icon

ทั้งหมด : 60 รายการ

ปัจจุบันประเด็น ESG หรือ แนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (Envir...

calendar icon30.12.2022

การประชุม The UN Climate Change Conference of the Parties ครั้งที่ 27 หรือ COP27 ณ ประเทศอียิปต...

calendar icon30.11.2022

ฟิลิปปินส์เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายในการลงทุนที่น่าสนใจไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ด้วยปัจจัยเกื้อหน...

calendar icon28.10.2022

ปัจจุบันอินโดนีเซียติด 1 ใน 10 ประเทศที่มีการปล่อยคาร์บอนมากที่สุดในโลก โดยระดับการปล่อยคาร์บอน...

calendar icon30.09.2022

ปี 2565 ถือได้ว่าเป็นปีที่ค่าเงินบาทมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงของค่าเ...

calendar icon31.08.2022

วิกฤต COVID-19 ถือเป็นตัวเร่งให้ตลาด Fintech (Financial Technology) ทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างมาก ไ...

calendar icon01.08.2022

เวียดนามเป็นประเทศดาวเด่นที่บริษัทต่างชาติเข้าไปปักหมุดขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปั...

calendar icon30.06.2022

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นจนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่เข้าขั้นวิกฤต เป็นปัญหาเร่งด่ว...

calendar icon31.05.2022

ท่ามกลางกระแสการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร เพื่อกดดันให้รัสเซี...

calendar icon29.04.2022