ส่องเทรนด์โลก board icon

ทั้งหมด : 31 รายการ

กว่า 2 ปีแล้วที่ประชากรโลกต้องเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่จากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งในช่วงแรกได้ก...

calendar icon29.04.2022

ปัจจุบันผู้คนไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เพียงเพื่อแก้เหงาหรือเฝ้าบ้าน แต่สัตว์เลี้ยงกลายเป็นหนึ่...

calendar icon31.03.2022

ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และคาดว่าจ...

calendar icon28.02.2022

กระแสเมตาเวิร์ส (Metaverse) สร้างแรงกระเพื่อมในวงการเทคโนโลยีทั่วโลก รวมถึงในแวดวงธุรกิจต่างๆ ม...

calendar icon30.12.2021

หลังจากเศรษฐกิจโลกทยอยฟื้นตัวจากวิกฤต COVID-19 ที่เข้ามาแย่งความสนใจเกือบทั้งหมดไปในช่วงเกือบ 2...

calendar icon30.11.2021

Disruption ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นตัวอย่างสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกยุคใหม่ที่...

calendar icon30.09.2021

การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคยุคใหม่ นอกจากจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและประโยชน์ใช้ส...

calendar icon30.07.2021

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้บริโภคทั่วโลกต่างให้ความสำคัญมากขึ้นกับการดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งเพื่อใ...

calendar icon31.05.2021

จีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง ที่ใหญ่ที่สุดของไทย ในปี 2563 มูลค่าส่งออกจากไท...

calendar icon24.02.2021