ส่องเทรนด์โลก board icon

ทั้งหมด : 51 รายการ

หากพูดถึงตลาดส่งออกขนาดใหญ่อย่างจีน ณ เวลานี้ หลายท่านอาจจะกังวลถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคจากปัญห...

calendar icon29.02.2024

พฤติกรรมผู้บริโภคในปีมังกรที่จะถึงนี้ แม้ส่วนใหญ่ยังคล้ายกับหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็มีบางส่วนที่คว...

calendar icon27.12.2023

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สังเกตได้จากการที่นานาประเทศต่างพยา...

calendar icon26.10.2023

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โลกเผชิญกับความท้าทายมากมาย ทั้งจากพฤติกรรมผู้บริโภคและกระแสโลกที่เปลี่...

calendar icon26.09.2023

“ตะวันออกกลาง” เปรียบเสมือน “Oasis ใหม่” ของตลาดการค้าโลกที่ชะลอต...

calendar icon28.08.2023

ผ่านมาแล้วครึ่งปีสำหรับปี 2566 ซึ่งการส่งออกไทยมีโมเมน...

calendar icon31.07.2023

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ภาวะโลกร้อนเป็นหัวข้อหลักที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ สังเกตได้จากที่นานาประเทศต่...

calendar icon27.06.2023

ปี 2566 ผ่านมาได้เป็นเวลาเกือบ 5 เดือน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเดินทางอยู่บนเส้นทางที่ค...

calendar icon31.05.2023

เมื่อกล่าวถึงประเทศที่เป็นดาวจรัสแสงท่ามกลางสถานการณ์ตลาดโลกที่เผชิญกับวิกฤตเข้ามาเป็นระลอก ตั้...

calendar icon27.04.2023