เปิดประตูสู่ตลาดใหม่

FDI ในธุรกิจ Healthcare และ Hi-Tech มาแรง ท่ามกลาง FDI โลกซบเซา