เกร็ดการเงินระหว่างประเทศ

พฤติกรรมการโอนเงินของชาวกัมพูชา...เทคโนโลยีไม่ซับซ้อนแต่แก้ปัญหาได้ตรงจุด

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน และส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน อาทิ การจ่ายค่าสินค้า และการโอนเงิน ปัจจุบันเราสามารถจ่ายค่าสินค้าได้ด้วยบัตรเครดิต หรือใช้โทรศัพท์มือถือในการทำธุรกรรมดังกล่าวผ่านแอพพลิเคชั่นทางการเงิน เช่นเดียวกับการโอนเงินที่สามารถทำได้ง่ายดายผ่านโทรศัพท์มือถือ มีข้อน่าสังเกตว่า ขณะที่โลกการเงินของประเทศส่วนใหญ่กำลังก้าวไปในทิศทางดังกล่าว กัมพูชากลับมีระบบการโอนเงินเฉพาะตัว ซึ่งแม้จะเป็นวิธีที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน แต่ก็เป็นวิธีที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะของกัมพูชาได้ตรงจุด ขณะเดียวกันกัมพูชาก็ยังคงเป็นประเทศที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของชาวกัมพูชาในอนาคต

 

ส่องพฤติกรรมการโอนเงินของชาวกัมพูชา

มีข้อมูลที่น่าสนใจว่าชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่นิยมโอนเงินผ่านธนาคาร แต่จะใช้บริการจากผู้ให้บริการโอนเงินโดยใช้เพียงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้โอนเงินในการระบุตัวตนคล้ายคลึงกับเลขที่บัญชีธนาคาร เนื่องจากชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่มีบัญชีธนาคารจึงไม่คุ้นเคยกับการทำธุรกรรมผ่านธนาคารหรือตู้ ATM สอดคล้องกับข้อมูลจากธนาคารโลกที่ระบุว่าในปี 2560 ชาวกัมพูชาที่มีบัญชีธนาคารหรือบัญชีของสถาบันการเงินประเภทอื่นมีสัดส่วนราว 22% ของประชากรทั้งหมดจำนวน 15 ล้านคน ต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเมียนมาอยู่ที่ 26% สปป.ลาว 29% และเวียดนาม 31% ส่วนไทยอยู่ที่ 82% ขณะที่ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตของชาวกัมพูชา สะท้อนได้จากข้อมูลที่ว่ากว่า 90% ของชาวกัมพูชามีโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น การโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือจึงตอบโจทย์และเข้าถึงชาวกัมพูชาส่วนใหญ่

สำหรับผู้ให้บริการโอนเงินด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือรายสำคัญในกัมพูชา คือ Wing (Cambodia) Limited Specialized Bank หรือ Wing ซึ่งมี Wing Cash Xpress (WCX) เป็นตัวแทนที่มีจุดให้บริการโอนเงินกระจายกว่า 6,000 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัดในกัมพูชา ซึ่งด้วยสาขาที่มีจำนวนมาก การโอนเงินในรูปแบบนี้จึงเป็นที่นิยมสำหรับการโอนเงินระหว่างบุคคล ไปจนถึงการโอนเงินชำระค่าสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ ทั้งนี้นอกจากการโอนเงินระหว่างบุคคลแล้ว Wing ยังเป็นผู้ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศสำหรับชาวกัมพูชาในต่างประเทศที่ต้องการส่งเงินกลับมายังกัมพูชา (International Remittance) เนื่องจาก Wing มีความร่วมมือกับผู้ให้บริการโอนเงินในต่างประเทศชั้นนำหลายราย อาทิ Western Union และ WorldRemit รวมถึงธนาคารพาณิชย์ของไทยอย่างธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และล่าสุดเมื่อปลายปี 2561 Wing ยังได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้พัฒนาบริการรับโอนเงินจากทั่วโลกไปยังกัมพูชาซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการโอนเงินระหว่างประเทศ

 

ขั้นตอนการโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 1. ผู้โอนเงินแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการโอน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้โอนเงินและผู้รับโอนเงินพร้อมทั้งชำระเงินสดตามจำนวนที่ต้องการโอนแก่ Wing Cash Xpress (WCX) ที่ใช้บริการ
 2. ผู้โอนเงินจะได้รับรหัสผ่าน 8 หลักและใบเสร็จจาก WCX เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 3. ผู้โอนเงินแจ้งรหัสผ่าน จำนวนเงินที่โอน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้โอนเงินให้แก่ผู้รับโอนเงิน
 4. ผู้รับโอนเงินต้องแจ้งรหัสผ่าน จำนวนเงินที่รับโอน หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้โอนเงินและผู้รับโอนเงินแก่ WCX ที่ใช้บริการ
 5. WCX ดำเนินการยืนยันตัวตนผู้รับโอนเงินด้วยการส่ง SMS หรือโทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอนเงิน ซึ่งผู้รับโอนเงินจะต้องแสดง SMS จากหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการโทรเข้าเพื่อรับเงินสดจาก WCX

สำหรับค่าธรรมเนียมการให้บริการโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ครั้งละ 0.38 – 2.50 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่โอน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562) ทั้งนี้ WCX จำกัดการโอนเงินต่อครั้งสูงสุดที่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 

ทั้งนี้ แม้ปัจจุบันการโอนเงินส่วนใหญ่ในกัมพูชายังนิยมใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ แต่กระแสการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ประกอบกับการก้าวสู่การเป็นสังคมเมือง และการขยายตัวของกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางในกัมพูชามีแนวโน้มส่งผลให้พฤติกรรมทางการเงินของชาวกัมพูชาโดยเฉพาะที่อาศัยในเมืองหลวงอย่างกรุงพนมเปญ ปรับเปลี่ยนรูปแบบสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ดังนั้น รูปแบบการโอนเงินของกัมพูชาในปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปเมื่อชาวกัมพูชามีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและความพร้อมทางการเงินมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยที่จำหน่ายสินค้าในตลาดกัมพูชาจึงควรทำความเข้าใจและติดตามพฤติกรรมทางการเงินของชาวกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • Q&A ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ลงทุนใน สปป.ลาว

  การหาพื้นที่เพื่อตั้งกิจการนับเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการออกไปลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากแต่ละประเทศมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องที่ดินที่แตกต่างกัน ไม่เว้นแม้แต่ใน สปป.ลาว ที่เป็นตลาดบ้านใกล้เรือนเค...

  calendar icon01.04.2019
 • ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างแรงงานในเวียดนาม

  ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เวียดนามประสบความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) คือ การเป็นประเทศที่มีตลาดแรงงานขนาดใหญ่ ทำให้มีแรงงานจำนวนมากที่พร้อมทำงาน ประกอบกับมีค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างต่ำ เวียดนา...

  calendar icon01.04.2019
 • เอกสารสำคัญที่ควรรู้ก่อนลงทุนใน สปป.ลาว

  เมื่อผู้ประกอบการตัดสินใจออกไปลงทุนในต่างประเทศ การปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนเป็นเสมือนหน้าด่านที่จะสื่อให้เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เข้าไปลงทุน ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาให้ละเอียดและทำความเข...

  calendar icon01.07.2019
Tag
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products